Llibertats o seguretat

Les càmeres de videovigilància són una eina que permet prevenir la comissió de delictes, i a la vegada són una mesura de control social. Amb l'argument de primar la seguretat ciutadana es poden veure retallats els drets i llibertats com ara el de la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.