Respostes que generen més preguntes

Les explicacions del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet en relació a l’impacte de la pandèmia en el sistema sanitari no acaben d'aclarir alguns aspectes

Comentaris

Les respostes per escrit del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, a les preguntes formulades per la consellera socialdemòcrata Susanna Vela sobre l’impacte de la pandèmia en el sistema sanitari han generat molt dubtes, especialment pel que fa a les substitucions, a les hores extres o als efectius destinats al suport psicològic. Són respostes que generen més preguntes.

El 2020, en plena pandèmia de Covid.19, el ministre de Salut detalla que les baixes de.metges, tècnics especialistes i administratius/secretàries assistencials totalitzen 6.800 dies ja sigui per malaltia de coronavirus o per altres motius. En la mateixa resposta s'assegura que s'han contractat 1.650 dies de substitució. Percentualment suposa que només s'han cobert el 24% dels dies. Això, l'any 2020.

Aquest any, fins al 30 d'abril, hi ha 1.600 dies de baixes de metges i tècnics i s'han contractat 670 dies de substitució, un 41%.  En canvi, en direcció d'Infermeria i en Serveis Corporatius (inclou les àrees de Finances, Persones, Serveis Generals, Assessoria Jurídica i Sistemes d’Informació, els percentatges augmenten considerablement. Així, del 13 de març al 31 de desembredel 2020, a la direcció d'infermeria es va n produir 6.525 dies de baixa que van ser coberts per 5.924 de substitució. Pel que fa als serveis corporatius han estat coberts 720 dels 960 dies de baixa.

També hi ha dubtes en torn als horaris perquè no hi ha cap resposta en relació a les hores extres

Seran aspectes que haurà d'aclarir el ministre de Salut en la pròxima compareixença a la comissió legislativa de Sanitat del Consell General que està programada pel dia  13 de juliol o bé amb una nova tongada de preguntes per escrit del PS. També hi ha dubtes en torn als horaris perquè no hi ha cap resposta en relació a les hores extres. S'explica que els horaris de treball detallats són els teòrics en una situació d’activitat normal. Les necessitats organitzatives per fer front a la pandèmia van generar una modificació temporal d’horaris de treball en alguns serveis. Per fer front a la pandèmia, es van remodelar i incrementar les funcions de l’Àrea de Salut Laboral, del Servei de Laboratori i de la Xarxa d’Atenció Primària per tal d’oferir una estructura àgil per a la pràctica de diagnòstics ràpids per a la plantilla del SAAS i per descomptat a tota la població.

La profunda remodelació de les funcionalitats, segons explica Martínez Benazet, va afectar totes les àrees i va obligar tots els serveis i els seus integrants a fer un esforç d’adaptació Tot els professionals que formen part de la plantilla orgànica del SAAS, de totes les àrees i serveis, 1.197 treballadors assalariats i 34 metges per compte propi, van contribuir que l’estructura aguantés l’enorme embat a què la pandèmia va sotmetre l’organització, conclou el ninistre.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending