Dessalinització andorrana 'low cost' (i sostenible)

Water Global Access ho aconsegueix amb un peatge energètic molt baixL'objectiu són els dispositius 100% eòlics per poblacions amb pocs recursos

La dessalinització de l’aigua de mar és una de les alternatives a la manca d’aigua potable que més s’ha generalitzat en els últims temps.  La major part de l'interès en la dessalinització se centra a desenvolupar procediments de baix cost per a consum humà en zones on la disponibilitat d'aigua és limitada. Ara, una empresa andorrana ho ha aconseguit amb un peatge energètic molt baix.

Water Global Acces (WGA) ha repetit assajos de manera controlada sota diferents configuracions, amb un cost energètic entre 0,8 i  1,5kWh/m3. La baixa intensitat energètica que requereix aquest nou procés obre la porta a la dessalinització sostenible a gran escala, 100% verda -'off-grid'-, funcionant amb energia eòlica. Els resultats obtinguts, fruit d'un treball iniciat l'any 2015, sobre transferències d'energia. Els resultats obren un nou escenari en camps tan importants com la sostenibilitat en la dessalinització d’aigua o la distribució del gas natural.

Es dona resposta a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6è de Nacions Unides sobre l’accés a l’aigua per a tothom. 

Aquesta investigació s’ha desenvolupat íntegrament des d’Andorra pels dos socis principals de WGA , els doctors Alex Hanganu i Eusebi Nomen. WGA ha aconseguit una potent bateria de patents internacionals que protegeixen els avanços tecnològics a més de 50 països. L'empresa té l'objectiu d’oferir un accés global a l’aigua, donant una resposta efectiva i real a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6è  (ODS6) de Nacions Unides sobre l’accés a l’aigua per a tothom. 

Ara, WGA  obre el procés d’associació amb empreses i entitats que disposen del muscle polític, tecnològic i de mercat necessaris per obrir diverses línies d'actuació com la  producció i finançament de dispositius de dessalinització de petit format, baix cost de capital, baix manteniment i 100% eòlics per poblacions remotes amb baixos recursos, per donar resposta a les necessitats de 500 milions de persones que necessiten urgentment accés a aigua potable en zones costaneres de baixos recursos.

El gran inconvenient de les plantes dessalinitzadores és l'elevat consum energètic de les instal·lacions

Cal tenir en compte que, actualment, el gran inconvenient de les plantes dessalinitzadores és l'elevat consum energètic de les instal·lacions, que suposa un cost molt superior als processos de depuració d'aigua continental. Els avenços tecnològics han permès, però, reduir aquest consum energètic i l'ús de les energies renovables, especialment l'eòlica i la solar, és una de les solucions que s'apunten per fer més sostenibles les plantes de dessalinització. 

La dessalinització consisteix a separar les sals presents a l'aigua del mar fins a obtenir una aigua de qualitat i apta per al consum humà i, en alguns casos, pels regadius. L'aigua que resulta del procés de dessalinització té una qualitat molt elevada i bon gust. Es considera que és millor que l'aigua que surt de les depuradores.

 

 

 

Comentaris (4)

Trending