Anar amb patinet sense fer patinades

Els darrers accidents amb patinadors implicats portaran la policia i la resta de cossos de seguretat a ser més inflexibles amb l’ús d’aquests ginys de mobilitat personal que han de respectar les normes de circulació com qualssevol vehicle

Els darrers accidents amb patinadors implicats portaran la policia i la resta de cossos de seguretat a ser més inflexibles amb l’ús d’aquests ginys de mobilitat personal que han de respectar les normes de circulació com qualssevol vehicle. Per això cal tenir clar com cal circular amb aquests ginys. I una cosa és bàsica: no poden circular per les voravies -tampoc les bicicletes- ni pels espais reservats únicament a vianants. Per tant, prohibit passar per Carlemany i Meritxell. O qualsevol altre espai similar.

Ep, torne-m’hi amb pràctiques massa habituals i que estan prohibides: un patinet és per al seu ‘conductor’. Res de portar passatgers. És a dir, no hi poden viatjar dues persones. I les normes de circulació, i així ho preveu el codi, s’han de respectar escrupolosament com ha de fer qualsevol vehicle. Bicicletes incloses. Així doncs, si el semàfor està en vermell per als vehicles, està en vermell també per als patinets i els patinadors. No s’hi val a fer de vianant a estones i de patinador quan convé.

Els patinets han d’anar sempre pel marge dret de la calçada (en espais per a vianants no hi poden passar). I quan hi ha un carril bici degudament senyalitzat, l’espai per a la circulació dels patinadors és, justament, aquell carril bici

Evidentment, els patinadors, com els ciclistes, poden ser objecte de controls d’alcoholèmia. I els índexs que cal complir són els mateixos que estan establerts per a la resta de conductors. A partir de 0,8 grams d’alcohol per litre de sang és una infracció penal i, en conseqüència, s’imposa la detenció. Entre 0,5 i 0,79 la infracció és administrativa i, per tant, porta associada una multa pecuniària. Econòmica, vaja. La multa de tota la vida.

Quan se circula per la calçada, que habitualment és per on cal circular, els patinets han d’anar sempre pel marge dret de la mateixa. I quan hi ha un carril bici degudament senyalitzat, l’espai per a la circulació dels patinadors és, justament, aquell carril bici. Això també val per als espais per a vianants, les voravies, que tinguin fixats aquests carrils. Si ni hi ha carril bici, res d’anar per a zones per a vianants. S’ha dit i es repeteix.

IMG 9926
Un rètol a Carlemany que deixa clar que el pas de patinets hi és prohibit.

En tots els casos els patinadors han d’anar equipats, vestits, amb elements reflectants. De nit, però també de dia. I l’assegurança de responsabilitat vers a tercers és del tot obligatòria. També és obligatori el casc per als trajectes que es fan de manera interurbana. I quan se circula per dins d’un nucli urbà és del tot recomanable. Casc i s’hi poden ser altres proteccions, millor que millor. En cas d’una caiguda, el patinador és el xassís del patinet. Ep, i a l’hora de triar el cas, cal que sigui homologat i que es pugui lligar bé. Ha de quedar ben subjectat al cap.

En fi, que quan es vulgui circular amb patinet, s’ha de mirar de no patinar amb el ‘manual d’instruccions’. Els darrers accidents han posat la mosca rere l’orella dels cossos de seguretat. No s’hi val a badar, ni es toleraran comportaments i maneres de circular que clarament contradiuen el codi. També caldrà ser més implacable amb el cobrament de les multes. Perquè, ara per ara, si no és per A és per B i si les sancions que s’imposen ja no són gaires, les que s’acaben abonant encara són menys.

Comentaris (8)

Trending