Anar a escola sense barreres

L'accessibilitat ja arriba a tots els centres educatius del país amb la instal·lació del darrer ascensor al col·legi francès de Sant Julià de Lòria

Comentaris

L'escola francesa de Sant Julià de Lòria ja té instal·lat l'ascensor, els passamans de suport i els lavabos adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda. Era el darrer centre educatiu que faltava per a poder complir amb la normativa vigent.

Les obres es van adjudicar el passat 14 de setembre i es van iniciar dos mesos després, amb un import és de 275 mil euros. Adaptar tots els centres a la normativa ha estat una feina feixuga i llarga ja que moltes de les escoles es van construir fa anys quan la legislació no contemplava l'accessibilitat. La llei es va aprovar al Consell General. en la sessió del 6 d'abril de 1995 amb l'objectiu de fer efectius els drets i les garanties, pel que fa al col.lectiu de persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de comunicació, mitjançant la intervenció dels poders públics a fi que, com assenyala la Constitució, es creïn les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives

La creació d’entorns, programes i eines educatives accessibles fa possible que totes les persones, independentment de les seves capacitats, puguin accedir a l’educació obligatòria i, posteriorment, a la formació escollida per al seu desenvolupament i independència personal. En la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de les Nacions Unides, ratificada a la ciutat de Nova York, el desembre de 2006, es va acordar que els estats han d’assegurar que les persones amb discapacitat puguin accedir a l’educació primària i secundària, la formació professional, l’ensenyament d’adults i l’aprenentatge permanent sense discriminació i en igualtat de condicions que els altres.

L’educació ha de fer els ajustos raonables en funció de les necessitats individuals, prestar els suports necessaris i facilitar les mesures personalitzades

Els experts, com la psicològa clínica, Elisabet Jansà al seu treball 'Accessibilitat als espais', consideren que "l’educació ha de fer els ajustos raonables en funció de les necessitats individuals, prestar els suports necessaris i facilitar les mesures personalitzades i efectives en entorns que fomentin el màxim desenvolupament acadèmic i social, i emprar els materials, les tècniques educatives i els mitjans i els formats de comunicació alternatius i augmentatius perquè tot l’alumnat pugui assolir el màxim desenvolupament acadèmic i social de conformitat amb l’objectiu de la plena inclusió".

El de l'accessibilitat ha estat un tema recurrent entre els infants de la parròquia laurediana. Ja l'any 2019 a la cloenda del Consell d'Infants que va tenir lloc a la Casa Comuna, van fer una aposta clara per l'accés a tots els àmbits. Els alumnes del sistema educatiu andorrà, francès i els de Nostra Senyora de Meritxell van treballar aquell curs la temàtica de la diversitat funcional. Van expressar un conjunt de propostes enfocades a adaptar alguns espais de la parròquia per a ajudar les persones amb mobilitat reduïda.

Comentaris

Trending