Abril letal

El coronavirus va disparar el nombre de morts que de mitjana registra el país el quart mes de l’any, on s’han concentrat enguany més de la meitat de les defuncions oficialment hagudes per la pandèmia

El mes d’abril va ser mortal. No és un joc de paraules. És la crua i trista realitat que va deixar el coronavirus. Més de la meitat de defuncions que hi ha hagut oficialment fins ara al país per culpa de la pandèmia es van concentrar en el quart mes de l’any. Si es té en compte l’evolució de les morts documentades pel Registre Civil els cinc anys anteriors a aquest luctuós 2020, aquest darrer abril hi va haver un 150% més de defuncions que la mitjana registrada entre el 2015 i el 2019. I el virus va fer especialment estralls, en números absoluts, entre els majors de 71 anys.

L’abril van morir a Andorra 62 persones, exactament la meitat homes i la meitat dones. Són xifres molt superiors als anys precedents. De fet, n’hi sumant a la mitjana dels anys anteriors les 28 defuncions que l’Altaveu -i per tant, en aquest cas, xifres oficioses, no oficials- té comptabilitzades no s’arriba al número de morts hagudes, encara que s’hi acosta. La Covid-19 va deixar l’impacte principal, això és clar, el quart mes de l’any.

La Covid-19 va deixar l’impacte principal, això és clar, el quart mes de l’any; de les 52 morts comptabilitzades fins ara a causa del virus, almenys 28 (16 homes i 12 dones) es van donar al mes d’abril

De les 52 morts comptabilitzades fins ara a causa del virus, almenys 28 (16 homes i 12 dones) es van donar al mes d’abril. Els darrers cinc anys, en aquest mes es registraven, de mitjana, poc més de 24 defuncions, essent el passat 2019 i el 2015, amb 27 òbits, els que més en van registrar. Enguany, s’ha dit, s’ha disparat fins als 62. L’equilibri entre dones i homes que van perdre la vida es manté. Perquè si en aquesta ocasió han mort 31 persones de cada sexe, la mitjana és que ho facin, més o menys, una dotzena d’homes i una dotzena de dones cada mes d’abril.

Si s’analitzen les franges d’edat, en números absoluts el virus va afectar moltíssim, i aquesta dada tampoc no és nova, la població major de 71 anys. Percentualment, en canvi, l’impacte va ser major entre la franja que aniria dels 51 anys als 70. Vegem-ho: els mesos d’abril dels cinc anys precedents al 2020, morien al Principat una mitjana de vint persones de més de 70 anys. Enguany n’han estat 28 més, que gairebé respondrien a la xifra exacte de morts per coronavirus que hi va haver l’abril, encara que realment no és ben bé així. Però s’hi acosta.

DEFUNCIONS      

Per tant, l’abril passat es van multiplicar per 2,4 el nombre de defuncions hagudes en la franja poblacional de més edat. Però aquesta multiplicitat és molt major si es té en compte la franja d’edat situada entre els 51 i els 70 anys, encara que en xifres absolutes el volum de defuncions sigui inferior. En aquesta forquilla d’anys, de mitjana, els mesos d’abril de 2015 a 2019, havien mort tres persones. Enguany han estat onze les persones (quatre homes i set dones) que ens van deixar durant aquest mes.

De menys de 50 anys han mort només tres persones, aquest abril. És una xifra molt baixa, però entra dins la plena normalitat dels últims anys. Cert és que durant el 2015 i següents no havia mort ningú extremadament jove. Aquest abril del 2020 s’ha hagut de lamentar una defunció entre els 11 i els 20 anys, segons les dades del Registre Civil facilitades pel ministeri d’Interior al grup parlamentari socialdemòcrata arran d’una demanda d’informació canalitzada a través dels conductes parlamentaris establerts a l’efecte.

Març i maig

El comportament dels mesos de març i maig també ha estat quant a defuncions a l’alça. Però l’impacte tant percentualment com en xifres reals no ha estat tan important, malgrat que sempre sigui de lamentar. Al març, quan el virus formalment ja estava entre la població andorrana, el creixement de defuncions va ser molt notori entre els homes. El març van morir al Principat 41 persones quan, de mitjana els anys precedents havien mort 33 persones. L’increment en xifres absolutes és tota d’homes.

També ha afectat més el virus, quant a la comparativa de dades, no pas en xifres absolutes, als homes durant el maig. O, almenys, aquest cinquè mes de l’any hi va haver força més defuncions entre homes del que solia ser habitual en els exercicis precedents. El maig d’aquest 2020 van morir 31 persones, 20 de les quals homes i 11 dones. De mitjana, entre 2015 i 2019, aquestes xifres calia situar-les en un total de poc més de 21 defuncions essent en números rodons 12 homes i 10 dones els que perdien la vida en un maig ‘normal’.

Comentaris

Trending