Menysteniments a la Constitució

Comentaris

El 14 de març 1993 Andorra fa un pas de gegant que marca un abans i un desprès dins de la seva història. Volem manifestar-nos tot llegint alguns extractes de la carta magna:

    1) És especialment significatiu el preàmbul.

    2) L’actualitat dels articles 31, 32, 33, 34.

    3) Reflexionar per una aplicació d’acord als temps que vivim.


Preàmbul:
“ Amb la voluntat d’aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col·laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la integritat de la Terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat.” 
Article 31:
“és funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones” 
Article 32:
“L’Estat pot intervenir en l’ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l’economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i benestar general.” 
Article 33:
“Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne “ (article 33)
“L’Estat garantirà la conservació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic d’Andorra”. 


Des d’AD.HOC, considerem que part del Preàmbul i els articles 31, 32, 33, i 34 han estat menystinguts durant 28 anys i que amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució el proper diumenge 14 de març 2021, instem els nostres representants institucionals a prendre, sense tardar i amb tota responsabilitat, les mesures adients per finalment fer efectius i vigents aquests articles i donar a la nostra Constitució el merescut respecte amb el qual es va redactar i adoptar pel Poble Andorrà.

Integrem el moviment més persones que les aquí firmants:

Margaret Barò. - Claude Benet. - Àngels Codina. - Jordi Deu - Jesús Llanas - Montserrat Martell - Marc Mossoll - Yolanda Palmitjavila - Gerard Remolins - Núria Tornil - Diana Torra - Valentí Turu - Jordi Cantons - Albert Gomà - Elisa Muxella – Marc Aleix - Dones de muntanya, professors i mestres, metgesses i farmacèutiques, economistes i guies de muntanya, politòlegs, arqueòlegs, estudiosos de les ciències naturals i hostalers.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending