Més de trenta productors s’han adherit a la certificació Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra

Han permès crear una variada oferta de productes alimentaris locals, altres productes artesanals vinculats amb la ramaderia (productes tèxtils a base de llana) i amb el cultiu o la recol·lecta de parts de plantes silvestres (sabons i cosmètics naturals principalment)

Una parada amb productes artesans d'Andorra.
Una parada amb productes artesans d'Andorra. ALTAVEU

Govern ha aprovat el Reglament relatiu a les normes d’ús de la marca de garantia o certificació Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra. El distintiu s’ha consolidat i actualment ja compta amb més de 30 productors que s’hi ha adherit voluntàriament i que han permès crear una variada oferta de productes alimentaris locals, altres productes artesanals vinculats amb la ramaderia (productes tèxtils a base de llana) i amb el cultiu o la recol·lecta de parts de plantes silvestres (sabons i cosmètics naturals principalment).

L’objectiu del nou text és regular l’ús de la marca de garantia i certificació com a marca col·lectiva que agrupa els productors locals adherits al distintiu Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra que es va impulsar des del ministeri amb la finalitat de poder promocionar i difondre els productes agraris i alimentaris que es produeixen al país.

Tots els productes que forment part d’aquest distintiu es produeixen seguint pràctiques agràries tradicionals de muntanya i mètodes de producció artesanal, procedint en la seva majoria de petites explotacions ramaderes o bé de petites empreses radicades a Andorra.

El reglament respon als preceptes que marca la Llei per desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola, que al seu torn modifica Llei de marques a través i la Llei de signes d’estat. La voluntat d’aquest canvis, que ara es concreten amb el reglament, és reforçar el marc legislatiu vigent per poder reforçar les mesures de lluita contra aquelles pràctiques comercials que puguin ser considerades d’intrusisme, en particular quan aquestes afecten els productes agraris i alimentaris i indueixen els consumidors a confusió sobre l’origen o procedència d’aquests productes.

Fruit de l’increment sostingut de productors adherits a la marca, el ministeri, juntament amb el sector, ha cregut oportú desenvolupar un marc legislatiu que permeti protegir als productors i evitar possibles fraus i competències deslleials. Cal destacar, de fet, que el reglament ha estat sotmès prèviament a un procés de consulta i concertació obert a tots els productors locals que actualment formen part del distintiu Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.

D’aquesta manera, s’estableix que la llicència d’ús de la marca s’atorga únicament i exclusivament per als productes agraris i alimentaris que siguin produïts, elaborats i comercialitzats dins del territori del Principat d’Andorra, i seguint el marc normatiu vigent.

Podran demanar l’ús de la marca les persones físiques o jurídiques que consten com a titulars d’una explotació agrària que estigui degudament inscrita al Registre d’Explotacions Agràries (REA) del ministeri encarregat de l’agricultura i les persones físiques o jurídiques que consten com a titulars d’una empresa que estigui degudament inscrita al Registre de Comerç del ministeri encarregat de l’economia.

Etiquetes

Comentaris

Trending