Vuit lleis entren en vigor aquest dijous de manera total o parcial

El pressupost passa a ser efectiu i lidera el ‘rànquing’ dels textos que publica el BOPA arran de la voràgine legislativa que va viure el Consell General el tram final

Comentaris

-
-
El pressupost per aquest 2019 i set lleis més entraran en vigor, totalment o parcialment en algun cas, aquest dijous. Aquest és el resultat d’un doble factor: la voràgine legislativa que va viure el Consell General les darreres setmanes de la legislatura i el fet que el BOPA publiqui aquest dimecres els tots els textos, que excepte una modificació del codi de l’administració, en què alguns dels seus punts no seran d’obligat compliment fins d’aquí alguns anys, fins i tot, la resta prenen efecte demà mateix. O al cap de poc temps.

Les lleis que cal tenir en compte que comencen demà a entrar en vigència, a banda del pressupost, són les següents: la que estableix els preus mínims del tabac (però com que necessita de la posada en marxa d’una comissió a la pràctica encara passaran dies abans no siguin efectius aquests preus); la de responsabilitat penal de les persones menors; la d’igualtat i no-discriminació; la de reproducció humana assistida; la de carrera diplomàtica; la dels drets dels infants i els adolescents; i l’esmentada modificació del Codi de l’administració.

En relació amb el pressupost cal tenir en compte, per exemple, que hi ha un article que s’aplica de manera retroactiva prenent efectes l’1 de gener, amb la qual cosa s’hauran de regularitzar determinades pensions. En concret, és el cas de l’increment de les pensions reconegudes per la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior a 1.050 euros. Les pensions de la seguretat social subjectes a revaloració d’acord amb l’índex de preus de consum a les que fa referència l’article 25, s’incrementen fins al 3,2% si a la data del 31 de desembre del 2018 l’import mensual percebut per totes les pensions és inferior a 1.050 euros bruts, la persona beneficiària resideix a Andorra i que compleixin un seguit de requisits que el propi pressupost fixa i cal tenir, doncs, en compte.

Comentaris

Trending