Vall Banc: qui vulgui retirar més de 25.000 euros de l'estalvi garantit ha de fer reserva prèvia

Comentaris

La retirada d’efectiu en el cas d’aquells que volen recuperar els diners que tenien invertits en plans de pensions o producte d’estalvi garantit a Banca Privada d’Andorra (BPA) i ara a Vall Banc no la poden fer de qualsevol manera. Aquells productes que ara s’han desbloquejat i es poden rescatar i resten fora de balanç -i, en conseqüència no estan sotmesos a les limitacions de disposició dels comptes corrents- tenen una altra restricció: si es vol disposar de més de 25.000 euros s’ha de fer una reserva. Vall Banc ha de ser molt prudent amb la gestió de la liquiditat. Té dificultats serioses per poder accedir a ‘cash’ i la retirada d’efectiu guanya per golejada a qualsevol hipotètic ingrés.

Les fonts consultades han assegurat que aquest divendres s’ha començat a notar de manera molt més notable que dijous la presència de clients de Vall Banc disposats a retirar aquells diners invertits en productes d’estalvi garantit. I que es van alliberar aquest dijous. Aquells que volen sumen superiors a 25.000 hores ho han de comunicat oportunament i fer una mena de reserva. I el procés abans no es pot realment tenir accés als diners triga tres dies. “Els clients miren de treure tot allò que poden en la majoria de casos”, han assegurat les fonts, algunes d’elles clients mateixos que s’han trobat amb la problemàtica descrita.

També en el cas del pla de pensions dels treballadors, que ja s’havia liquidat i dut a terme un assentament als comptes de cada empleat malgrat que no podien disposar efectivament de les quantitats pertinents, el personal està optant de forma majoritària per rescatar els diners. Els exempleats gairebé de manera unànime i a mida que l’operativa va sent desbloquejada, se’n va disposant. Entre els actuals treballadors de Vall Banc la situació és una mica diferent per les pròpies pressions internes. La direcció del banc va proposar un nou producte per retenir el màxim de cabals possible. I en aquest cas la sortida de diners no és tan clara encara que tampoc no ha transcendit que el nou pla de pensions (a raó de dotze mesos a l’1%) estigui tenint gaires adeptes.

La contrapartida la fa el propi banc?

El conseller delegat de Vall Banc i administrador únic de BPA, Fernando Vázquez de Lapuerta, signava aquest dijous a primera hora del matí un correu electrònic on, entre altres coses, s’explicava que el banc pont feia “un pas més endavant amb l’obertura” de l’operativa respecte de la renda fixa, els fons de renda fixa (Vall Banc Fons Mercat Monetari FI, Vall Banc Fons US Money Market FI, Vall Banc Fons EURO Bond Diversified FI i Vall Banc Fons US Bond Diversified FI) i el Vall Banc Assegurances Estalvi Garantit. També s’informava que el pla de pensions dels empleats s’aniria desbloquejant durant el dia.

Una de les preguntes que suscita tot plegat, segons diversos experts consultats, és: realment es pot operar amb renda fixa o l’únic que passa és que s’alliberen uns determinats productes gràcies a una operació on el propi Vall Banc garanteix els moviments. I encara una qüestió més contundent: si Vall Banc hagués venut les seves posicions al mercat, ¿caldria que l’INAF hagués hagut d’autoritzar el procés? La resposta és que no. Si hi hagués hagut una venda real de posicions enlloc no es diu que el regulador hagi d’intervenir. I fonts properes a l’AREB recollides per diversos mitjans de comunicació andorrans han assegurat que el desbloqueig de la renda fixa és el resultat d’una autorització de l’INAF. 

Què pot passar doncs? Segons els experts consultats, el regulador ha hagut d’intervenir perquè el banc pont està duent a terme una operativa més complexa i de risc que no pas la venda de les posicions. O dit d’una altra manera: Vall Banc es fa de contrapart a si mateix. És a dir, és el propi banc qui es queda les posicions en què havia invertit el client (directament o indirectament) i se subroga en el lloc d’aquell alliberant-lo de les seves obligacions i retornant-li el capital. La conclusió següent o prèvia, com es vulgui, és que Vall Banc no disposa de dipositaris.

Vall Banc hauria d’acabar assumint el risc a raó d’uns cent milions d’euros si tothom qui té producte d’estalvi garantit procedeix a sol·licitar -aquest procés s’ha de fer personalment i manualment- el rescabalament d’allò invertit. Segons les fonts consultades, en estalvi garantit hi hauria a l’entorn de 80 milions d’euros. El pla de pensions suposava entre 10 i 20 milions més. Sempre en xifres rodones i aproximades.

El risc que assumeix l’entitat, segons algunes de les fonts consultades, van en funció de la naturalesa dels actius en què estiguin invertits els diners dels clients. I si es fa un tractament conservador, en principi el perill no és molt elevat. Ni per bé ni per mal. Si el banc el dia que vengui les posicions hi surt perdent respecte del que hagi retornat al client, haurà d’assumir la pèrdua. Si hi guanya, es quedarà aquell benefici. Però el marge, segons les fonts, ni en positiu ni en negatiu no hauria de ser molt gran.

Comentaris

Trending