Vall Banc obliga els clients no regularitzats a 'autodelatar-se' a partir de l'1 de gener del 2017

Comentaris

Vall Banc obliga els clients no regularitzats a \'autodelatar-se\' a partir de l\'1 de gener del 2017
Vall Banc obliga els clients no regularitzats a \'autodelatar-se\' a partir de l\'1 de gener del 2017

Les directives de Vall Banc per combatre el blanqueig de diners forçarà els clients no regularitzats fiscalment en les seves respectives jurisdiccions a ‘autodelatar-se’. Una nota interna signada dimecres i que s’ha comunicat obertament aquest dijous estableix que a partir de l’1 de gener del 2017 els clients no regularitzats no podran retirar diners en efectiu. I que només podran disposar dels seus dipòsits a partir d’instruments financers (transferència, xec…) que deixen rastre. Com fan altres entitats del país, Vall Banc limita per a la resta de clients les retirades d’efectiu a 250.000 euros anuals.

En el comunicat intern fet públic aquest dijous, la direcció general de Vall banc manté que “l’entitat considera necessari establir mesures de deguda diligència reforçada al voltant d’aquesta tipologia d’operacions -operacions amb substancials sumes en efectiu- a fi de minimitzar el risc que les mateixes puguin suposar per a l’entitat”. Per tot plegat s’adopten dues decisions fonamentals i que tenen com a punt diferenciador aquells clients que estan degudament regularitzats fiscalment en les jurisdiccions de les quals procedeixen i els que no.

“La direcció general de l’entitat estableix que a partir de la data de comunicació de la present normativa es limiten les operacions de clients en efectiu a un import màxim de 250.000 euros anuals.” En el cas del 2016, l’exercici, és a dir, els 250.000 euros s’hauran pogut retirar no en 12 mesos si no en menys. “El període anual anteriorment referit es considerarà des de l’11 de maig de 2016 fins al 31 de desembre del 2016.” Si el llindar establert se supera, les sol·licituds que suposin anar més enllà dels 250.000 euros hauran de ser “canalitzades i executades mitjançant operacions de transferència bancària, xec bancari nominatiu o instrument financer similar, a fi que les mateixes puguin ser objecte d’una adequada i rigorosa traçabilitat per part de l’entitat”.

A partir de l’1 de gener del 2017 la situació canvia i és quan entra en joc la diferenciació entre el client regularitzat i el que no ho és. Així, la nota interna recorda que a partir del primer dia de l’exercici vinent “s’ha de mantenir el límit màxim de 250.000 euros anuals únicament per a aquells clients de l’entitat que hagin demostrat fefaentment -mitjançant la documentació acreditativa a aquest efecte- que compleixen les seves obligacions fiscals en la jurisdicció que els sigui d’aplicació”.

Una altra cosa, ha quedat dit ja, són aquells clients “que no hagin demostrat fefaentment -mitjançant la documentació acreditativa a aquest efecte- que compleixen les seves obligacions fiscals en la jurisdicció que els sigui aplicable”. En aquest cas, “les operacions en efectiu no seran permeses, havent d’instrumentalitzar-se les operacions d’aquests clients mitjançant transferència bancària, xec bancari nominatiu o instrument financer similar, a fi que les mateixes puguin ser objecte d’una adequada i rigorosa traçabilitat per part de l’entitat”. Així, doncs, els no regularitzats, ells mateixos, si volen treure els dipòsits que tinguin a Vall Banc, s’hauran de delatar. O, en el cas contrari, no podran moure els diners.

Comentaris

Trending