Vall Banc cobrarà comissions als clients que retirin diners en efectiu o ordenin transferències

Comentaris

Vall Banc aplicarà penalitzacions als seus clients quan vulguin retirar diner en efectiu o ordenin transferències a altres entitats. Segons que ha pogut saber l’Altaveu, el banc pont cobrarà comissions del 0,10% sobre les operacions sol·licitades pels dipositants. I això tot i mantenir limitacions sobre la disposició dels diners per no malmetre la liquiditat de la nova entitat.

Aquesta és una altra de les condicions imposades pels responsables de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), que són els qui estan tutelant la gestió de la crisi financera i que, a més a més, marquen el rumb del banc pont. Segons les diverses consultes realitzades per l’Altaveu, les penalitzacions no han caigut gens bé als futurs clients de Vall Banc, encara que han deixat clar que a aquestes alçades el que volen és recuperar el capital, tant com es pugui, i passar pàgina.

A partir de la setmana que ve, i una vegada es posi en marxa formalment Vall Banc, es començaran a descobrir altres condicions que eventualment es puguin imposar. El banc pont no facilitarà targetes de crèdit fins, com a mínim, la setmana següent o l’altra. Els contractes que estaven atorgats en relació a BPA s’han cancel·lat tots i, per tant, qui vulgui disposar de diner de plàstic haurà d’establir un nou contracte amb el nou banc.

Preocupació en els clients de BPA

La preocupació encara és més evident en aquells clients que no estan aconseguint la transferibilitat i que, per tant, quedaran travats a Banca Privada d’Andorra (BPA). Oficialment, ni a través de BPA ni a través de Vall Banc, òbviament, encara no se sap quins clients han passat al nou banc i quins no ho han fet. Oficiosament, especialment molts dels clients del país o aquells forans que tenen assessors legals al Principat, sí que han anat descobrint la seva situació. I hi ha una pregunta clara: ¿què passarà amb aquells dipositants que creuen ser legítims però no han aconseguit ser traspassats que no puguin desbloquejar els seus comptes abans del 31 de desembre i després, si els seus capitals no estan degudament regularitzats en els seus països d’origen, acabaran tenint problemes amb els fiscs d’aquells Estats?

La qüestió exposada és l’origen d’un dels molts mals de cap que tenen una part dels clients. L’altre és no saber què necessita els gestors del banc i els auditors de PwC per refer els KYC i aconseguir passar a Vall Banc. En relació a la informació fiscal, i segons la documentació interna a la qual ha tingut accés l’Altaveu, s’hi diu que “Vall Banc només reportarà informació fiscal de clients de Vall Banc, no reportarà informació fiscal relativa a clients de BPA. En aquest cas s’haurà de sol·licitar a l’staff BPA d’acord amb el procediment establert a tal efecte”.

Comentaris

Trending