Una enquesta ciutadana contribueix a fixar les característiques del futur casino d'Andorra

Comentaris

Una enquesta ciutadana contribueix a fixar les característiques del futur casino d\'Andorra
Una enquesta ciutadana contribueix a fixar les característiques del futur casino d\'Andorra

Una enquesta telefònica que s’està realitzant en aquests moments ha de contribuir de forma definitiva a l’elaboració del reglament de funcionament del futur casino del Principat. L’objectiu del Consell regulador andorrà del joc és que abans no hagi acabat aquest 2016 s’hagi pogut convocar el concurs i seleccionar l’adjudicatari de l’equipament. L’enquesta que s’està duent a terme hauria de contribuir a definir alguns dels aspectes que s’hauran d’explicitar en aquell reglament, que en certes qüestions tindrà un valor similar a un plec de condicions per als interessats en assumir la titularitat del casino.

Segons ha pogut saber l’Altaveu, les persones que realitzen la consulta telefònica, que almenys per iniciativa pròpia no identifiquen ni per quina empresa o institució treballen ni qui és que ha fet l’encàrrec del treball, s’interessen per aspectes com la dimensió de la instal·lació o, de forma genèrica, on hauria d’estar ubicat. En aquest sentit, una de les qüestions és si es creu que ha d’estar situat a les parròquies centrals o no. Hi ha un cert debat entre si era convenient de situar l’equipament a Andorra la Vella o Escaldes o, per exemple, al Pas de la Casa. 

De fet, en el moment del debat de la llei que es va aprovar a finals del 2014 i que va establir que només hi hauria una sala d’aquestes característiques en tot el país, ja es va posar sobre la taula la possibilités que es descentralitzés una segona sala, encara que fos d’unes dimensions més reduïdes que la primera, i que necessàriament s’ubiqués al Pas. Finalment aquesta modalitat de sucursal es va desestimar.

Altres aspectes sobre els quals es consulta són, per exemple, si l’equipament ha d’oferir espectacles o no els ha d’oferir i, en el cas que es doni una resposta afirmativa, quin tipus d’espectacles s’haurien de programar i qui hi podria tenir accés. També quin tipus de mesures s’han d’adoptar per evitar aspectes relacionats amb les ludopaties, per exemple. O si hi ha algunes preferències sobre l’empresa que hauria d’assumir la gestió de la instal·lació.

Cert interès

Diverses empreses del sector del joc -catalanes com Casino de Peralada, amb vincles amb Andorra; o mes llunyanes com Casinos d’Àustria o la francesa Partouche, que fa tres lustres ja havia fet ‘negocis’ amb el comú d’Escaldes-, fins a mitja dotzena, han mantingut contactes més o menys formals, per veure cap a on pot anar la voluntat del regulador andorrà. Algunes de les firmes internacionals han mantingut trobades també amb responsables de llocs on es podria ubicar el casino. 

Així, un dels punts continuaria sent un local buit titularitat de la Semtee (Caldea) en el marc del complex termolúdic escaldenc. O, fins i tot, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Eventualment, també, el casino es podria ubicar en el futur complex ludicocomercial que es podria impulsar a la zona de la Borda Nova, a tocar de l’avinguda Tarragona entre les rotondes de la Comella i la del carrer Doctor Vilanova. Però falta que dit complex tiri endavant.

Una de les dificultats que hi ha, és que aquest tipus d’activitat, la dels casinos i similars, ha perdut interès entre la clientela europea, que ara ja opera de forma electrònica, i que s’ha desplaçat més cap a Àsia. I encara més complicat en tractar-se d’un format ‘bonsai’ com el que es voldria per a Andorra, que no generaria, asseguren els experts, uns beneficis gaire atractius per fer una inversió que no es preveu que fos gaire superior als tres milions d’euros. A tot estirar, cinc milions.

Segons la llei aprovada el 2014, el concessionari o adjudicatari del casino haurà de satisfer un cànon anual de dos milions d’euros a l’administració andorrana que, alhora, percebrà el 10% de la recaptació bruta en concepte d’impost sobre les activitats de joc. La normativa legal sí que permet que al saló de joc s’hi pugui fumar. Aquest aspecte no és gratuït: hi ha estudis d’alt nivell internacional que estableixen que en el cas que es permeti el consum de tabac en aquests recintes el negoci automàticament s’incrementa en un 20%.

Comentaris

Trending