Una consultora internacional calcularà el cost del rescat de la concessió de Saetde

El plec de bases del concurs per donar un nou termini d’explotació per a l’esquí de les muntanyes encampadanes haurà d’incloure la compensació eventual per a Viladomat i la resta de socis

-
-
Una de les grans consultores internacionals (Deloitte, PwC, KPMG…) serà l’encarregada de fer els càlculs necessaris per establir el cost del rescat de la concessió -els divuit anys que li resten a Saetde- de les muntanyes encampadanes destinades a l’esquí per tal de poder convocar un nou concurs. La quantitat resultant formarà part de les exigències que contempli el plec de bases del concurs per fixar una nova concessió.

Malgrat que Saetde entenia que no era necessari convocar un concurs nou per poder allargar la concessió actual, finalment ha acordat amb el comú d’Encamp que és la millor opció. Com a mínim, la que dóna més seguretat jurídica a les dues parts. La descoberta d’un plànol, que l’administració encampadana havia negat sempre tot i que s’ha acabat localitzant en els seus arxius històrics, deixaria clar que la concessió original a Saetde incloïa més terrenys dels que realment ha pogut explotar fins ara.

Per tant, una possibilitat era que s’allargués directament la concessió en virtut d’aquells espais que no havia pogut usar durant aquests anys tot i que a la mateixa concessió se li suprimissin ara les zones que el comú i el Govern volen destinar a parc natural, especialment a la zona dels Pessons. La corporació encampadana, però, estima que legalment és millor procedir a convocar un nou concurs. I també els assessors jurídics de la societat controlada majoritàriament per la família Viladomat han acabat concloent que una nova concessió és el que donaria més seguretat.

Amb el temps que li resta a la concessió, determinades inversions necessàries per a l'estació Saetde ja no les farà per manca de marge per rendibilitzar-les

D’aquí que es pretengui procedir a la convocatòria d’un concurs en el menor temps possible, ja que el comú és conscient que restant ‘només’ divuit anys de concessió Saetde no procedirà a efectuar inversions necessàries però que en aquest termini no aconseguiria rendibilitzar. Per convocar el concurs, però, primer cal fixar què suposaria per a l’empresa dels Viladomat, Albareda i companyia deixar d’explotar la concessió actualment vigent durant els divuit anys o els que restin quan es faci la convocatòria.

És a dir, cal calcular el que seria el dany emergent i el lucre cessant. O sia, el valor actual dels ferros, per dir-ho planerament, dels ginys instal·lats al seu dia per Saetde a les muntanyes, de les edificacions aixecades, més aquells diners que deixi de guanyar de continuar l’empresa encampadana explotant el domini. Les fonts consultades no han pogut avançar cap xifra encara que és milionària. Si el nou concessionari fos una empresa diferents a Saetde, aquesta s’hauria de fer càrrec de la compensació.

Així ho han convingut el comú i l’actual concessionària, atès que totes dues parts entenen que sigui qui sigui que assumeixi l’explotació de l’estació l’agafarà en marxa i a ple rendiment des del primer dia. També hi ha acord per tal que no sigui qualsevol empresa la que faci els càlculs econòmics. Haurà de ser una de les grans consultores (‘big four’) internacionals les que s’encarregui de fer el treball de valoració. Entre altres coses es considera que de cara a un eventual inversor estranger, l’aval d’una gran consultora dotarà el concurs d’una major seriositat.

Comentaris (1)

Trending