Un problema d’impermeabilització del carrer facilita la ‘pluja interna’ a l’hospital

Comentaris

  • Indignació entre el personal del centre per la mala imatge i els problemes de salubritat que causen les filtracions d’aigua quan plou
  • La zona més afectada és la sala d’actes i els espais annexos, especialment el passadís que porta cap al lloc de reunions generals
  • Ordenament Territorial ja disposaria de la partida pressupostària necessària per dur a terme l’actuació escaient però la solució es dilata

Una deficiència estructural al carrer de l’hospital és el causant de les filtracions d’aigua que aquest dimecres van sortir de mare i es van convertir en una veritable pluja dins mateix del recinte. Cert que és una part molt concreta del centre, però a la sala d’actes i, especialment, al passadís que hi mena semblava talment com si s’estigués a cel obert. L’aigua de la pluja hi entrava a raig fet i els cubells no donaven pas a l’abast. Fonts coneixedores de la situació han assegurat que es tracta d’un problema d’impermeabilització del vial i que malgrat que el ministeri d’Ordenament Territorial en té previst el seu arranjament, la solució es va dilatant. Les fonts consultades han assegurat que una part de les dependències hospitalàries han patit d’humitat des de fa molts anys, per una qüestió d’impermeabilització. Per resoldre la qüestió cal aixecar tot el carrer i canviar els embornals més enllà de dur a terme altres actuacions. Des de l’hospital, segons les fonts, s’estaria collant l’executiu perquè d’una vegada per totes s’afronti el problema. La ‘pluja interior’ no va tenir conseqüències ni gaire directes ni encara menys greus aquest dijous per als usuaris. Però la mala imatge i els problemes d’higiene que suposa, més encara en un recinte com un hospital, són intolerables. La indignació entre una part significativa dels treballadors i fins i tot de la pròpia direcció seria, segons els consultats, més que evident. https://www.youtube.com/watch?v=nNHDaepP97U

Comentaris

Trending