L'hora extra dels funcionaris correspondrà a una de treball normal tret del personal sanitari i social

Un decret recull les mesures d’aplicació, en el marc de l’emergència sanitària, al cos general i al cos diplomàtic de la funció pública durant la crisi

-
-
Un decret recull les mesures d’aplicació, en el marc de l’emergència sanitària, al cos general i al cos diplomàtic de la funció pública. El nombre màxim de dies de vacances per fer en el futur és de la meitat de les vacances que es generin durant l’any actual.  Les vacances de la resta de l’any s’hauran de tornar a planificar en funció de les necessitats dels departaments i del romanent d’hores de cada treballador.Les hores extraordinàries fetes a partir del 14 de març i durant l’any 2020 no seran retribuïdes. Únicament es podran recuperar amb temps de descans sense aplicar cap tipus d’increment.  El termini de recuperació de les hores extraordinàries s’amplia fins al 31-03-2021. 

El ministre portaveu, Eric Jover ha explicat que l'hora extra dels funcionaris correspondrà A una de treball normal tret del personal sanitari i social. L'horari de treball del personal es flexibilitza per facilitar la conciliació laboral i familiar, per garantir el seguiment de la feina mitjançant el teletreball i per continuar prestant els serveis necessaris establerts fins que la situació d’excepcionalitat finalitzi.  El sistema de control horari s’efectua mitjançant l’e-Tempo sempre que els treballadors hi tinguin accés. En cas contrari, correspon als directors de departaments, els caps d’àrea i als responsables de serveis establir les eines de control horari del seu personal.

El decret també contempla que els treballadors que efectuïn teletreball han de portar un registre de les tasques efectuades i traslladar-lo als seus caps; els que no puguin fer teletreball queden a disposició per treballar en altres tasques de departaments diferents si les seves circumstàncies familiars i de salut ho permeten.

Un altre decret regula el fitxer de dades personals relatives a la plataforma del ministeri de Salut per al servei de monitoratge, prevenció i control epidemiològic, així com per al tractament mèdic personalitzat, creada en el marc de la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19. 

 

 

Comentaris (9)

Trending