El coronavirus provoca una caiguda de visitants del 44% durant aquest any

Només s'ha pogut mantenir l'activitat turística el 49,3% del temps a causa del tancament de fronteres a causa de la pandèmia

EL DIRECTOR GERENT D'ANDORRA TURISME, BETIM BUDZAKU A LA PRESENTACIÓ D'UNA CAMPANYA TURÍSTICA.
EL DIRECTOR GERENT D'ANDORRA TURISME, BETIM BUDZAKU A LA PRESENTACIÓ D'UNA CAMPANYA TURÍSTICA. Altaveu

La crisi del coronavirus ha provocat una caiguda de visitants del 44% entre els mesos de gener i març d'aquest any, en comparació al mateix període de l'any passatm segons l'informe del departament d'Estadistica d'aquest dillun,. Només s'ha pogut mantenir l'activitat turística el 49,3% del tempsEn els darrers 12 mesos, la disminució en l'entrada de visitants ha estat del 17%. Es turistes han baixat un 11,6% i els excursionistes un 20,2%.

El mes de maig del 2020 no ha entrat al país cap visitant. Per país de procedència, la davallada més significativa la presenten els visitants francesos amb un -48%, seguits dels visitants espanyols, amb un -42,9%, i dels visitants d’altres procedències amb un -38,2%. La crisi de la Covid-19 i les seves conseqüències sobre l’activitat turística pel tancament de les fronteres estan afectant el Principat des de mitjans de març, és a dir al final de la temporada turística d’hivern i durant la temporada de primavera.

Sent els mesos d’abril i de maig un període de baixa temporada pel Principat, la repercussió econòmica de la crisi és menor que en temporada alta com l’hivern. També amb les previsions de reobertura al juliol de la frontera hispano-andorrana, es pot esperar a una recuperació tant de la despesa com del volum de visitants espanyols, al ser el primer mes de la temporada d’estiu considerada com una temporada d’alta influència.

Per altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de maig ha estat de 55.867, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de maig de l’any anterior del -80,4%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del -77% i per la frontera francoandorrana del -93,9%. El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.588.633; això representa una variació del -15,5% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.247.232 vehicles. De gener a maig del 2020, respecte el mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del -40,6% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -39,4% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -43,4% dels provinents de França. 

Comentaris

Trending