Augmenta un 61% l’entrada de vehicles des de França i un 36% el nombre total de visitants

L'increment a la frontera del Baladrà ha tingut lloc durant els sis primers mesos d'aquest mes mentre que la de viatgers correspon al juliol

Comentaris

Turistes a l'avinguda Meritxell.
Turistes a l'avinguda Meritxell. ARXIU

De gener a juliol del 2022, respecte el mateix període del 2021, s’ha produït un increment del  40% en el nombre de vehicles, amb un augment del +31,3% dels provinents d’Espanya i un +61,1% dels provinents de França. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística.

El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.915.461; això representa una variació del +32,6% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 2.953.183 vehicles. Cal tenir en compte que en el període anterior a la pandemia la xifra total va ser de 4.213.747 vehicles.

Pel que fa al mes passat, el nombre de vehicles ha estat de 365.107, fet que suposa una variació percentual respecte al mes de juliol de l’any anterior del +8,7%. La xifra no arriba a la de l'any anterior abans de la pandèmia (juliol 2019) amb 395.990. La situació de pandèmia va propiciar un descens anormal de l’entrada de vehicles i les dades de juliol del 2020 al juny del 2021 s'han vist afectades. Cal assenyalar que a causa de problemes de funcionament dels comptadors de la frontera hispanoandorrana es va substituir els valors erronis del punt de referència del riu Runer pels valors del punt de referència de la borda Sabater.

AUGMENT DE VISITANTS

El mes de juliol de 2022 han entrat al país 845.856 visitants, els quals presenten un augment d’un 36,8% respecte al mes de juliol de l’any 2021.  Les dades acumulades dels últims dotze mesos, presenten una recuperació en relació amb el mateix període de l’any anterior amb un augment dels visitants d’un 73,7%. Tant els turistes com els excursionistes augmenten un 126,7% i un 48,8%, respectivament. 

L'acumulat des de principi d'any , del nombre de visitants-dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana), és un +168% superior en relació amb el mateix període de l'any anterior.

 

Comentaris (2)

Trending