'The Cloud' passa del ministre del 'sí, segur' al ministre del 'no ho sé pas'

Comentaris

\'The Cloud\' passa del ministre del \'sí, segur\' al ministre del \'no ho sé pas\'
\'The Cloud\' passa del ministre del \'sí, segur\' al ministre del \'no ho sé pas\'

Tots els dubtes que estan sorgint a l’entorn del Govern i de l’edifici ‘The Cloud’ projectat per Andorra Telecom no han sorgit perquè sí. Tenen dos cognoms clars: Alcobé i Torres. El dimissionaris ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions n’era l’impulsor i gran avalador. En canvi, el titular d’Ordenament Territorial, que ha agafat les regnes de la tutel·la del faraònic projecte no el veu gens clar. I d’aquí els dubtes i la cerimònia de la confusió. Fins i tot el ball de xifres. Hores d’ara ni el propi executiu no està en condicions d’assegurar que el polèmic edifici s’acabarà construint. 

De fet, en les condicions en què inicialment va ser projectat per l’equip del qual la cara andorrana visible n’és Gerard Arias segur que no. De ben segur que tampoc acomplirà amb la funció per a la qual inicialment es va concebre la proposta arquitectònica. Sabut és que el Govern, i això sí que ho hauria encarregat ja Jordi Torres, ha demanat a Arias i al seu equip quins canvis caldria fer al Núvol per ubicar-hi un casino en lloc de les empreses d’innovació i tecnologia que suposadament havia d’acollir.

Diverses fonts han assegurat que Jordi Torres Falcó considera ‘The Cloud’ sobredimensionat des de tots els punts de vista (des de la despesa que suposa a la tipologia constructiva) i que no s’integra gens a l’entorn. Alhora, tampoc està gens clar que sigui el pol d’atracció que se suposa que hauria de ser. Molts comerciants de segona línia veuen en la possibilitat que ‘The Cloud’ acabés esdevenint una mena de galeria comercial la mort definitiva dels seus negocis. Alhora, ara mateix, s’ha dit ja, tampoc no està clar ni l’ús ni la utilitat d’un espai immens.

Els interrogants que està obrint ‘The Cloud’ -fa ben bé quatre mesos, una vegada enderrocada l’antiga caserna dels bombers, que el projecte està del tot aturat i ja no s’han posat en marxa les següents fases que s’havien de dur a terme- han animat els grups parlamentaris de l’oposició a interessar-se pel projecte amb un clar ànim fiscalitzador. 

El temor que els 32 milions inicials, que després ja van passar a ser 34, que el ‘Diari d’Andorra’ va elevar a 44 en una informació desmentida pel ministre portaveu, Jordi Cinca, i qui sap on pot acabar anant a parar ha dut avui mateix el conseller general liberal Josep Majoral a entrar una demanda d’informació seguint els canals habitualment establerts pel Consell General a partir dels quals demana “còpia de tota la documentació que existeix referent a la construcció de l’edifici conegut com ‘The Cloud’”. Majoral s’interessa pel vessant constructiva de l’edifici, per això demana “còpia del contracte dels despatxos tècnics que hi intervenen i els detalls dels costos estimatius de la construcció de l’edifici totalment acabat”. 

El conseller liberal també sol·licita còpia del pla de viabilitat econòmica del ‘The Cloud’ i els corresponents permisos d’obra amb els projectes necessaris i vinculants per l’aprovació del pla. Per últim, el parlamentari també vol el “detall de les factures pagades el dia d’avui i qualsevol documentació que se’n derivi”.

La petició de Josep Majoral se suma a la que ja va fer, el passat 9 de gener del 2017, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, també conseller del GPL, que es centrava en els usos que tindrà ‘The Cloud’ (metres quadrats que ocuparà Andorra Telecom, espais destinats a activats comercials, altres usos, etc.) i la comparativa amb els metres quadrats de l’anterior edifici.

I no han estat els liberals els únics en demanar informació sobre ‘The Cloud’. No fa massa setmanes que la consellera general del PS Rosa Gili, en una petició similar, es va interessar per poder disposar de tots els estudis necessaris que permetin comprovar com de viable era el projecte en el moment que el Govern i Andorra Telecom hi van projectar espais per a empreses d’innovació i amb vocació tecnològica. El temor és que es va tirar pel dret sense que hi hagués una base empírica que realment garantís la viabilitat de la proposta.

I mentres a l’espai ‘The Cloud’ l’únic que hi ha, per ara, és un clot, el ministre que ara en tutela l’execució, Jordi Torres Falcó, va debatent-se entre passar la història passar el digne successor de la magna obra d’Alcobé o liquidar el projecte del dimissionari ministre per alçar en un indret de privilegi una altra mena de projecte. En tot cas, només el retard i els dubtes fan disparar el neguit. ¿Serà allò del molt soroll per no res?

Comentaris

Trending