Els arquitectes proposen frenar la construcció fins a tenir un pla que reguli l’urbanisme al país

Els professionals de l’arquitectura defensen consensuar un document amb homòlegs de molts àmbits que aposti per un creixement “racional” i garanteixi “habitatge per a tothom” i, fins llavors, entenen que no es poden atorgar llicències per construccions o plans parcials o especials a zones on no hi hagi viabilitat o serveis

Centre d'Andorra la Vella amb diversos edificis en construcció.
Centre d'Andorra la Vella amb diversos edificis en construcció. EDUARD ROS

El Col·legi d’Arquitectes considera indispensable la redacció d’un Pla Territorial General que reguli el creixement futur de l’urbanisme a Andorra, un document que marqui una evolució “racional i sostenible” i garanteixi “l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans”. Fins a tenir-lo s’aposta per dues accions “immediates i transitòries”: no tramitar llicències de construcció o de plans especials o parcials en parcel·les on no hi hagi viabilitat ni serveis i que part de les cessions dineràries per impulsar projectes es destina a la creació de pisos assequibles.

La proposta ha sorgit de la taula rodona sobre urbanisme i habitatge organitzada ara fa uns dies pel Col·legi, marcada en gran part per l’anunci de la moratòria encoberta a la construcció que podria ser una realitat aquest mateix dimecres, si la Llei aprovada per la via d’urgència es publica al BOPA. Durant la trobada, es va posar en relleu que l’aprovació ara fa uns ans de la Llei del sòl (LGOTU) es va centrar molt en “la definició dels fonaments del nou cos legal i els principis urbanístics més imprescindibles”, però es va “oblidar que no pot existir gestió si prèviament no s’ha realitzat cap planificació urbanià ni ordenació del territori”. Des de l’entitat s’alerta que “actualment s’ha arribat al punt on es fa més necessari que mai disposar d’aquest model” per “plantejar un creixement ordenat i coherent”, en el qual “es interessos econòmics no ens facin perdre la visió sobre les implicacions a futur de les accions presents”.

Per això, una de les propostes que es fa és la redacció d’un “Pla Territorial General d’Andorra” que fomenti una evolució “racional i sostenible” al mateix temps que es garanteix “l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans” i “els equipaments, infraestructures, serveis i zones verdes necessàries”. Entre altres coses, caldria “crear corredors verds naturals no edificables a carreteres generals i rius”.

Una obra en construcció.

Relacionat

Més de 60 peticions als comuns per construir edificis amb l’objectiu d’esquivar la moratòria

Per fer aquesta tasca, defensen, cal “un equip pluridisciplinar independent”, que estigui “allunyat de qualsevol servilisme mercantil” amb experts urbanistes, entre els quals sociòlegs, economistes, biòlegs, arquitectes i enginyers, etc. El Col·legi, lògicament, es mostra obert a col·laborar.

Un cop elaborat el Pla, les seves directrius s’haurien de recollir a una nova llei del sòl i, posteriorment, als plans d’urbanisme. “Aquesta segona fase de revisió definirà en detall les Unitats d’Actuació i el seu desenvolupament de forma diferida, evitant el creixement dispers i  programant-lo segons les necessitats reals, sense oblidar la materialització d’habitatge a preu assequible, equipaments i zones verdes, buscant la qualitat  de l’espai a través de la diversificació i l’esponjament”, remarquen.

Per poder fer aquesta tasca, l’entitat entén necessari les dues accions abans mencionades. Defensen, però, que no s’ha de considerar en cap cas “un retall als drets dels propietaris” sinó “un entreacte mentre s’estructura el país a futur”. La primera mesura seria la de “no tramitar cap sol·licitud de llicència urbanística d’obra major de construcció o tramitació d’aprovació de plans parcials o especials en unitats d’actuació a les quals, actualment, no arriben directament la viabilitat ni els serveis urbanístics amb capacitat suficient per servir les necessitats de les edificacions o instal·lacions previstes”. En segon terme, proposen “crear una borsa de registre de les cessions dineràries que vetlli per a la utilització de les mateixes en la creació d’habitatge assequible, d’equipaments o d’espais verds públics en un futur”.

El manifest s’ha donat a conèixer i des del Col·legi es demana ara el suport d’altres col·lectius professionals. D’aquesta forma, entenen, poden aportar “els coneixements específics que els confereixen les seves titulacions respectives” i, d’aquesta forma, tothom “aportarà actuació per al desenvolupament sostenible des de tots els àmbits”.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending