Suspesa tota activitat parlamentària fins, com a mínim, el 15 d’abril

El Consell General només s’activarà si s’ha de dur a terme alguna sessió urgent per qüestions relacionades amb el combat del coronavirus

El Consell General, només amb catorze parlamentaris.
El Consell General, només amb catorze parlamentaris.
La Sindicatura ha allargat com a mínim fins al 15 d’abril l’aturada de l’activitat parlamentària davant la situació de crisi sanitària originada pel coronavirus. L’aturada només es trencaria si fos necessari convocar alguna sessió perquè el Consell General adoptés noves mesures per combatre els efectes de la Covid-19.

La Sindicatura, durant reunió tinguda el dia 30 de març del 2020, a iniciativa pròpia, escoltada la junta de presidents, i exercint les atribucions que li confereix el reglament de funcionament del Consell General, i en concordança amb altres mesures preses en relació amb la malaltia pandèmica ha acordat l’ajornament de les activitats parlamentària. I mentre no s’hagi de celebrar cap sessió extraordinària, també s’ha allargat quinze dies més, fins al 15 d’abril, els terminis que afecten totes les iniciatives legislatives i no legislatives en tràmit.

Comentaris (1)

Trending