Seleccionats els membres de la Visura Ciutadana

El procés ha consistit en un sorteig davant la secretaria general del Govern entre les 26 persones que van presentar la seva sol·licitud per formar-ne part

Moment del sorteig per escollir els membres de la Visura Ciutadana
Moment del sorteig per escollir els membres de la Visura Ciutadana SFGA

Aquest dimarts s’ha celebrat el sorteig per seleccionar els membres que formaran part de la Visura Cituadana. El procés, tal com s’exposa al Reglament de participació ciutadana, ha consistit en una tria aleatòria entre les 26 persones, 10 dones i 16 homes, que van presentar la seva sol·licitud, entre el 19 de gener i el 16 de febrer, per formar-ne part.

Per dur a terme la selecció s’ha fet un sorteig, davant la secretaria general del Govern, per a l’urna de gènere femení i se n’han extret cinc butlletes. S’ha seguit el mateix procediment per a l’urna de gènere masculí. Les deu persones seleccionades passen a formar part de la Visura Ciutadana. Seguidament, s’ha procedit al sorteig de les persones suplents fent la selecció separada per gènere, extraient totes les butlletes, i s’ha enregistrat l’ordre per a cadascun dels gèneres. El llistat de les persones seleccionades apareixerà publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Les urnes utilitzades formen part del fons de Casa Rossell i s’han cedit especialment al ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana per celebrar el sorteig.

Les persones seleccionades esdevenen una mostra representativa de la ciutadania no organitzada per un període de dos anys i rebran una gratificació de 300 euros anuals. La Visura té entre altres propòsits i funcions, les d’interlocució, de promoció d’una ciutadania activa i compromesa, d’afavoriment del diàleg per ser un òrgan de consulta, emetre informes no vinculants o criteris sobre les polítiques públiques i elaborar propostes de millora.

 

Comentaris

Trending