Els propietaris de gossos perillosos hauran de fer esterilitzar o castrar els cadells

També determina que no se'n podran passejar dos junts i que la corretja ha de medir un metre i mig

Comentaris

Ferran Teixidó, cap de Banders durant la presentació del reglament aquest dilluns.
Ferran Teixidó, cap de Banders durant la presentació del reglament aquest dilluns. SFGA / C.Esteve

El reglament sobre la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos obliga els propietaris de cadells a fer-los esterilitzar o a castrar-los abans que compleixin un any. També determina que no es podrà passejar dos gossos perillosos junts i que la corretja ha de medir un metre i mig i proveïts d’un morrió degudament col·locat que impedeixi a l’animal una obertura completa de la mandíbula.

"L'esterilització s'haurà de fer abans d'un any, quan ho digui el veterinari" ha comentat el director dels Banders, Ferran Teixidó, que ha destacat que aquesta mesura és "per controlar-ne la població". Els gossos perillosos ja són el 6% del total, un punt més que en l'anterior recompte.

El reglament de tinença de gossos perillosos també obliga els seus propietaris a disposar d'una targeta que acrediti que han seguit la formació, que ha d'estar impartida per un centre d'ensinistrament autoritzat. Una sobre normativa vigent e matèria de tinença i protecció d'animals de companyia i les obligacions que s'han de respectar. Per a cada tipus de formació s'ha de superar una prova d'avaluació per obtenir l'acreditació corresponent. La primera formació acabarà a la tardor.

Actualment hi ha 15 races de gossos perillosos a Andorra amb la inclusió de l'Akita americà. La resta són el Bullmastiff; Dòberman; Dog
argentí; Dog de Bordeus; Fila brasiler; Mastí napolità; Pit bull terrier americà; Gos de presa canari; Rottweiler; Terrier de Staffordshire americà; Bull terrier de Staffordshire (anglès); Buldog americà; Akita inu i Tosa inu.

Es considera gos perillós el que mostra en un moment determinat, un comportament amb signes evidents d'agressivitat i que puguin suposa una amenaça per a la integritat física de les persones o altres animals segons el que determinin els banders. Mossega o ataca una persona que es comporta pacíficament d'acord amb la llei, o bé ataca un altre animal el propietàri del qual respecta la llei.

Teixidó ha explicat durant la presentació del reglament que fins a l'agost s'han fet 25 atestats, i vuit d'ells s'han acollit a la reducció per conformitat de sanció. Actualment, el Registre d'Animals de Companyia (RAC) inclou 645 gossos considerats potencialment perillosos, ja siguin races pures, encreuaments amb aquestes races o gossos perillosos.

Finalment, i tal com ja estava recollit amb anterioritat, cal ser major d’edat, no estar en situació de tenir legalment modificada la capacitat, no haver estat sancionat per infraccions en relació a la tinença de gossos, tenir una companyia d’assegurances contractada per cobrir les responsabilitat civil.

Etiquetes

Comentaris (26)

Trending