La presentació a un concurs públic no implica incloure el currículum i les titulacions dels empleats

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) resol una consulta d'una empresa ja que ho considera excessiu

Comentaris

Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants.
Els requisits en els concursos públics no han d'incloure determinades dades dels treballadors de les empreses participants. Altaveu

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) determina que la presentació a un edicte no implica incloure el currículum vitae i les titulacions acadèmiques dels treballadors de l'empresa. Considera que la finalitat d'un edicte públic no ha d'incloure la legitimació per a demanar els documents esmentats dels empleats, ja que es tractaria d'una recollida de dades excessiva.

Segons la resolució de l'APDA,  de voler-se procedir a aquesta comunicació caldria o bé el consentiment exprés de tots els treballadors per tal que es cedissin les seves dades personals o bé resumir les dades (per exemple, fer un resum de titulacions acadèmiques o de nivells sense que s'identifiqui a quin treballador correspon la titulació.

La consulta dels responsables d'una empresa ha motivat la resolució segons la qual no són necessaris el CV o els títols acadèmics. Tampoc s'han de presentar quan es tracti d'aspirar a subvencions públiques de diferents àmbits. Un concurs públic no legimita la demana dels documents.

No és el cas en els concursos per cobrir un lloc de treball on l'aspirant ha d'aportar, a més de la seva trajectòria professional, les titulacions que té o els idiomes que parla i escriu.

 

Comentaris (2)

Trending