La preocupació pel preu de l’habitatge toca sostre a l’enquesta de l’Observatori

Amb un 67% dels enquestats, assoleix el percentatge més alt registrat en tota la sèrie de sondejos que es va iniciar l'any 2002

Comentaris

Joan Micó durant la presentació de l'Observatori aquest dijous.
Joan Micó durant la presentació de l'Observatori aquest dijous. BRU NOYA

El 67% dels enquestats a l'Observatori del primer semestre d'aquest any considera el preu de l'habitatge com la principal preocupació. L'enquesta s'ha fet a 754 persones de l'11 al 19 d'abril. El segon tema de preocupació són els salaris baixos, aspectes que estan relacionats ja que en molts casos les persones enquestades comenten que el preu dels lloguers és molt elevat respecte als salaris.

El percentatge d'enquestats que consideren que cal millorar el preu de l'habitatge era del 60% el segon trimestre del 2005, i va anar disminuint en els següents anys fins arribar a un mínim del 3% el primer semestre del 2016.

Posteriorment va tornar a augmentar fins a un 47% l'any 2019, si bé aquest percentatge va caure fins a un 23% l'any 2020 (després del primer confinament per la pandèmia de Covid-19), i ha tornat a augmentar fins a situar-se com l'aspecte més esmentat amb un 67% el primer semestre d'aquest any, el percentatge més alt registrat en tota la sèrie de sondejos. No obstant no arriba al 80% que en el seu moment va tenir el trànsit.

La previsió és que l'habitatge pugui augmentar encara més segons Joan Micó,  coordinador de sociologia d'Andorra Recerca+Innovació  (ARI+I) tot i creure "que caldrà seguir l'evolució del mercat".

Respecte les situacions econòmiques personals de l'any passat, es comprova com un 25% de les persones enquestades afirma que ha millorat, un 49% que s'ha mantingut i un 49% que s'ha mantingut i un 26% que ha empitjorat. D'entre les persones que manifesten un empitjorament de la seva situació econòmica, el principal motiu esmentat és la pujada del preu de la vida en general expressat per un 72% dels casos.

“Hi ha una sensació que l’economia va millor, però perquè ha baixat el nombre de persones que responen ‘regular’ quan els preguntes sobre la seva situació econòmica i potser també perquè estem assumint situacions que anys enrere ens semblaven més estranyes, com per exemple compartir pis amb certa edat. Estem buscant estratègies per poder sobreviure, i aquestes passen per solucions que ara són més habituals que fa uns anys”, ha valorat Micó.

Un 11% dels enquestats està actualment en tractament psicològic

Un altra tema tractat és el de la salut mental. Del total d'enquestats, la gran majoria no estan ni han estat tractades alguna vegada per algun problema psicològic (75%). Prop d'un 14% afirma haver rebut en algun moment de la seva vida algun tipus d'assistència psicològica i un 11% està actualment en tractament psicològic.  Relacionat amb la salut, la gran majoria de les persones enquestades considera que gaudeix d’un bon i d’un molt bon estat de salut. Si tenim en compte l’escala d’ansietat i depressió de Goldberg trobem que, amb relació a aquesta primera, un 53% dels enquestats diuen que en els darrers quinze dies han estat preocupats per alguna cosa, prop d’un 36% s’han sentit molt excitats, nerviosos o en tensió, un 31% han tingut dificultats per relaxar- se i un 22% s’han sentit molt irritables.

Aquests percentatges han augmentat respecte les enquestes anteriors. D’altra banda, tenint en compte els ítems amb relació a la depressió, el 37,5% dels enquestats diuen que s’han sentit amb poca energia en els darrers quinze dies, un 17% han perdut interès per les coses, un 13% s’han sentit desesperançats i un 10% han perdut la confiança en si mateixos.

Cal destacar que només els grups relacionats amb l’encariment del cost de la vida i les prestacions i les pensions han augmentat el percentatge, mentre que tota la resta han presentat disminucions en relació amb l’Observatori del segon semestre de l’any passat. Per diferents àrees temàtiques, un 70,8% dels enquestats també han assegurat que el preu de l’habitatge, els salaris i el nivell de vida car és el principal problema d’Andorra, seguit de les prestacions socials, les pensions i la sanitat (17,6%) i el trànsit (16,8%).

L'univers del treball de camp és tota la població major de 18 anys que visqui en una llar amb telèfon fix o bé que tingui telèfon mòbil. Convé destacar que la mostra s'ha ponderat per l'edat i la nacionalitat, amb l'objectiu d'adequar-la als percentatges reals de la població més gran de 18 anys.

Etiquetes

Comentaris (17)

Trending