El nivell B2 de català será obligatori per exercir una professió titulada

Govern presenta la modificació legislativa que també redueix de vuit a tres, el número de persones per crear un col·legi

Comentaris

El secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba ha presentat les modificacions.
El secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba ha presentat les modificacions. SFGA

El nivell B2 de català serà obligatori per exercir una professió titulada a Andorra. Així mateix, el número de persones per crear un col·legi professional que passa de vuit a tres, els mateixos que calen per constituir una associació. El Govern també té previst entrar a tràmit les lleis de professions de la salut, la d’auditoria i la d’exercici de l’advocacia.

El títol B2 de català també s’exigirà als professionals titulats autoritzats a exercir amb habilitació especial. Aquests hauran d’acreditar el compliment relatiu a la llengua en el termini de màxim de dos anys. S'estableix la possibilitat que la normativa sectorial aplicable a l'exercici de cada professió titulada pugui establir un nivell superior, sempre que sigui necessari i proporcional a l'activitat exercida.

Es regulen els tipus de reconeixement als quals han de ser sotmesos acadèmics oficials d’estudis superior que no hagin estat emesos per l’Estat andorrà. La regulació permetrà adaptar-se a les demandes de l'Acord d'associació amb la Unió Europea (UE). En aquest sentit, el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba ha assegurat que aquesta llei per a les professions titulades és un punt de partida en la negociació amb Brussel·les "per no tenir buits en les regles del joc per als professionals que puguin venir de fora". Ha afegit que "ens dotem d'un marc transversal més robust on s'inscriu la creació dels col·legis i la regulació de les professions".

La modificació legislativa també contempla la creació d’un organisme de control dels professionals titulats. Es contractaran dues persones que passaran a ser funcionaris en qualitat d'inspectors, i la despesa serà superior als 30.000 euros anuals per cadascun. El cost estarà per sobre dels 61.000 euros i s'inclourà en el pressupost de Govern.

El projecte de llei modifica substancialment la normativa referent a l'exercici de curta durada

La normativa estableix el caràcter de membre amb dret de vot, prop del Comitè Tècnic de Valoració de l'Exercici de les Professions Titulades, del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas de no existir, del Consell de Col·legis Professionals, amb la voluntat d'incidir en la importància del vessant associatiu de les professions titulades, tant des del punt de vista privat com col·legial. El projecte de llei modifica substancialment la normativa referent a l'exercici de curta durada.

D'aquesta manera, considerant les dificultats de control que planteja aquesta modalitat d'exercici i el risc d'intrusisme que representa, es modifica substancialment el procediment per acordar-la, que queda configurat com a procediment d'autorització, amb la participació activa del col·legi professional corresponent a la professió de què es tracti (en cas que existeixi). 

De la mateixa manera, i per tal de garantir el control col·legial sobre les actuacions dels professionals titulats no residents, es preveu la inscripció temporal de la persona interessada al col·legi que correspongui. En darrer terme, i amb la voluntat de reforçar el règim aplicable en matèria d'exercici de curta durada, s'introdueix l'obligació de les persones o empreses que contractin els serveis d'un professional no resident de portar un registre en què han d'anotar les dates en les quals el professional s'ha desplaçat a Andorra per prestar els seus serveis.

-

 

Etiquetes

Comentaris (9)

Trending