La ITV s’adapta a la normativa europea i la primera revisió s’avança al quart any de la matriculació

Els que no hi estan sotmesos –vehicles de motor que per fabricació no superen els 25 km/h, vehicles no aptes per circular per la via pública, tractors, remolcs agrícoles, motos de neu, vehicles especials d’obres i serveis– han d’efectuar necessàriament els controls de manteniment marcats pel fabricant

Instal·lacions de la ITV a Aixirivall.
Instal·lacions de la ITV a Aixirivall. ARXIU

El Govern ha aprovat el Reglament de les condicions tècniques dels vehicles que comporta canvis importants. Així, els turismes i autocaravanes hauran de passar la primera ITV al quart any de la seva matriculació. Els vehicles dins la categoria M1, corresponent a la de turismes i autocaravanes, hauran de passar la ITV cada 2 anys si tenen una antiguitat de 4 a 10 anys. Els de més de 10 anys l'hauran de passar de forma anual. Amb aquestes modificacions s'adapta la ITV a la de la resta de països europeus.

El Reglamen regula les periodicitats de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) segons preveu la Directiva Europea 2014/45/UE, que varia segons el tipus de vehicle i la seva antiguitat. Així, els vehicles que han de sotmetre’s obligatòriament a l’ITV són els turismes, els autobusos, les furgonetes, els camions, els ciclomotors, tricicles, motocicletes, quadricicles, remolcs i semiremolcs. En el cas de les autocaravanes ja feia temps que demanaven una adaptació al model europeu.

Els que no hi estan sotmesos –vehicles de motor que per fabricació no superen els 25 km/h, vehicles no aptes per circular per la via pública, tractors, remolcs agrícoles, motos de neu, vehicles especials d’obres i serveis– han d’efectuar necessàriament els controls de manteniment marcats pel fabricant i justificar-ho davant qualsevol control.

El Reglament entra en vigor el 2 de juny. Els vehicles matriculats i donats d’alta al Registre abans de l’entrada en vigor del text que no hagin passat la primera ITV la poden efectuar en la data que consta en el permís de circulació. En cas de traspàs del vehicle, s’han d’acollir directament a les noves periodicitats fixades pel reglament.

Etiquetes

Comentaris (16)

Trending