Govern crearà un registre de recerca biomèdica

Ha d'estar en funcionament en el termini màxim d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina

Comentaris

El ministre de Salut, Albert Font.
El ministre de Salut, Albert Font. SFGA/J.A.VILADOT

La llei de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina, encomana al Govern que en el termini màxim d’un any des de la seva entrada en vigor de, creï el registre de recerca biomèdica  que s’haurà de desenvolupar normativament per la via reglamentària. És una de les esmenes acceptades durant el tràmit del projecte a la comissió legislativa i presentada pel grup socialdemòcrata. La formació considera que cal crear un registre públic on es publiquin els resultats, positius i negatius, de qualsevol recerca biomèdica que es faci a Andorra.

L'objectiu és anar més enllà de la obligatorietat de registrar i fer pública no només la recerca clínica amb medicaments, sinó també tota la recerca de caire biomèdic que s'efectuiSegons el text aprovat per la comissió legislativa de sanitat també s'afegeix una disposició final per a,la creació d’un biobanc ha de respectar els principis de qualitat, seguretat, traçabilitat, confidencialitat i altruisme. El biobanc és la plataforma de suport a la recerca responsable de la gestió de les mostres biològiques humanes i les dades associades destinades a la investigació. Aquesta gestió inclou la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres per promoure la recerca biomèdica de qualitat.

En el text final de la llei s’encomana al Govern que en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei, aprovi un reglament en el qual s’estableixen els requisits bàsics d’autorització i funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica i del tractament de les mostres biològiques d’origen humà, i es regula el funcionament i l’organització del Registre nacional de biobancs per a recerca biomèdica.

Els integrants de la comissió assenyalen que el text que serà aprovat properament pel Consell General és fruit del consens. S'han aprovat 13 esmenes, 11 d'elles del grup socialdemòcrata i dues del demòcrata. No se n'han aprovat nou, una ha estat retirada i 17 han estat transaccionades. Amb les modificacions, la llei atorga suficient seguretat jurídica per a tots els actors implicats en la recerca biomèdica sense buits legislatius i normatius, tenint en compte que arriba després d'una esmena a la totalitat.

Comentaris (2)

Trending