La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió va augmentar un 10% el 2019

Representa un creixement del 9,7% respecte de l’any anterior i suposa el 4,9% del pressupost liquidat total del Govern sense comptar actius ni passius financers

Fito Páez durant la seva actuació a l'Auditori el febrer del 2019.
Fito Páez durant la seva actuació a l'Auditori el febrer del 2019. ARXIU

La despesa pública en activitats recreatives, cultura i religió del 2019 va ser de 22,1 milions d'euros. Per calcular-la s'ha tingut en compte la feta per l’administració central, l’Agència Antidopatge d’Andorra (Agad), l’Escola de Formacions Esportives de Muntanya (EFPEM), el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) i Ràdio Televisió d’Andorra (Rtvasa).  Representa un augment del 9,7% respecte de l’any 2018​.

L'import suposa el 4,9% del pressupost liquidat total del Govern (sense comptar actius ni passius financers) més el de l’Agad, l’Efpem, l’FNJA i Rtvasa, i representa quatre dècimes més en relació amb l’exercici anterior amb un 0,8% respecte al PIB. En serveis recreatius i esportius la despesa ha estat de set milions, 200.000 euros més que l’any anterior; en serveis culturals de 9,6 milions, el que representa 1,4 milions més; i en ràdio i televisió i serveis editorials, 4,5 milions, 200.000 euros més. Pel que fa als serveis religiosos o altres serveis comunitaris, ascendeix a un milió, 100.000 euros més que l’any anterior.

Segons les dades que ha fet públiques el departament d'Estadística de Govern, l'augment de les despeses s’explica pels augments relatius a les dutes  a terme en cultura, que s’incrementen en 1,39 milions d’euros, sobretot per les realitzades en infraestructures culturals, turisme cultural i difusió dels museus; per l’increment en les de ràdio i televisió, que creixen en 0,25 milions, i de les d'activitats recreatives i esports, que augmenten en 0,22 milions d’euros respecte a l’any 2018, especialment per inversió en instal·lacions esportives.

Pel que respecta a les despeses del Govern, es consideren les dels projectes que fan referència a esports, cultura, televisió i religió, definits per la seva classificació funcional i actualitzats segons les seves despeses i classificats segons els manuals de referència europeus per funcions.

Etiquetes

Comentaris

Trending