La despesa de les llars augmenta un 3,3% al 2019

L’Enquesta de pressupostos familiars destaca que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (en el 63,1% dels casos

Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes.
Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes. Toni Solanelles

La despesa total efectuada per les llars residents al Principat en béns i serveis destinats al consum final va augmentar el 3,3% l’any 2019 en relació amb l’any anterior, així com la despesa mitjana per persona (+1,4%). Amb la mateixa tendència, la despesa mitjana per llar ha augmentat un 0,7%. Entre les característiques més rellevants dels habitatges, cal destacar que el règim de tinença de l’habitatge més habitual és el lloguer (en el 63,1% de les llars), modalitat que ha disminuït respecte a l’any 2018.

L’Enquesta de pressupostos familiars també permet disposar d’estimacions anuals sobre algunes característiques de les llars residents al Principat i dels seus habitatges. Augmenten les llars residents en habitatges de propietat parcialment pagada (10% del total). El preu mensual d’accés a l’habitatge de lloguer ha passat dels 9,2 euros el metre (2018) als 9,5 euros (2019).

Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, el preu mensual mitjà per metre quadrat és de 7,7 euros (2019) en comparació amb els 7,5 euros del l’any 2018. Les dades corresponents a l’any 2019 indiquen que el nombre mitjà de persones per llar és de 2,26, i ha anat disminuint des de l’any 2015 (2,42).

Atenent la seva composició, al Principat predominen les llars unipersonals (30,4%), que s’incrementen cada any, seguides per les llars compostes per parelles sense fills (26%). En canvi les llars amb almenys un menor d’edat (24,5%) disminueixen d’ençà l’any 2015 segons les dades facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística de Govern.

La mitjana del temps d’ocupació de l’habitatge principal se situa en 14,5 anys l’any 2019, proporció decreixent en relació amb les xifres des del 2015 (14,7). D'acord amb les dades de l’any 2019, el 82,2% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 24,9% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. El 24,9% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 70,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 22,2%, a Portugal.

Per grups de consum, la despesa total de la població resident al Principat va augmentar l’any 2019 en tots els grups excepte en “Vestit i calçat” (-4,9%) i “Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics” (-4%). El grup “Salut” ha augmentat +5,8% en relació amb l’any 2018. Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2019, el 87,3% de la despesa es va fer al Principat i el 12,7% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2018, la despesa efectuada a l’interior augmenta el +3,5%, i la seva materialització a l’estranger augmenta el +1,7%.

No obstant, la despesa realitzada al Principat en “Aliments i begudes no alcohòliques” ha crescut l’any 2019 un +3,6%, mentre que la despesa realitzada a l’exterior ho ha fet en un +14%. Tot i així la despesa a l’exterior en “Aliments i begudes no alcohòliques” ha passat del 0,8% (2015) de la despesa total al 1,5% (2019). 

Etiquetes

Comentaris

Trending