La defensora de l’afiliat de la CASS considera insuficient la informació en algunes resolucions

Considera que en el cas de la no acceptació del reemborsament d’algun acte mèdic, la comunicació és un model tipus en el que es fa constar, per exemple, “manca de compliment dels requisits administratius”, sense que en cap cas s’indiqui quins són els que no compleix

Comentaris

Judith Silvestre, defensora de l'afiliat de la CASS.
Judith Silvestre, defensora de l'afiliat de la CASS. Toni Solanelles

La defensora de l’afiliat de la CASS, Judith Silvestre, considera insuficient la informació en algunes resolucions. Posa com exemple el cas de la no acceptació del reemborsament d’algun acte mèdic, on la comunicació és un model tipus en el que es fa constar per exemple “manca de compliment dels requisits administratius”, sense que en cap cas s’indiqui quins són els que no compleix.

Silvestre considera que a la CASS juga un paper molt important, la possibilitat de brindar tota la informació al respecte a l’afiliat. "No sols és necessari que aquesta informació sigui donada sinó que és necessari que sigui efectivament donada. És a dir, que amb la informació que es doni, l’afiliat la pugui no sols conèixer sinó també entendre. En moltes ocasions m’he trobat que malgrat la CASS va donar tota la informació necessària, l’afiliat no ho va entendre".

La defensora de l'afiliat ja va fer constar aquesta problemàtica en el seu informe anterior. Considera que molt lligat a la importància de la informació es troba el tracte rebut per cada afiliat. En relació a les queixes rebudes sobre el tracte (9), set  d’elles fan referència a una mateixa àrea. Silvestre esmenta que malgrat la coincidència en algunes ocasions d’aquestes queixes en una mateixa persona es va procedir a realitzar les gestions pertinents, sense que hagi hagut cap incidència amb posterioritat.

Per tot això, conclou que "és necessari que el tracte s’ajusti tant a la situació personal de l’afiliat com a la naturalesa del que es vol comunicat i a més, sigui adaptat per tal de procurar que la informació donada sigui correctament entesa. No podem oblidar que el paper de l’empatia és totalment base en la relació de l’afiliat i la CASS".

Respecte de la condició dels afiliats que han acudit al servei de la defensora de l’afiliat,el 57,03% són assalariats, 7,81% realitzen una activitat per compte propi, 26,56% són pensionistes, 6,25% són beneficiaris i el 2,34% tenen altres condicions (com prejubilats o estudiants majors de 25 anys). 

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending