La CASS incrementarà un 3,5% més de 4.000 pensions

Són aquelles que tenen un import brut inferior al salari mínim interprofessional, la persona beneficiària resideix a Andorra i compleix una sèrie de requisits

Un detall de la façana principal de la CASS.
Un detall de la façana principal de la CASS. Toni Solanelles

El Consell d'Administració de la CASS reunit aquest dimarts ha aprovat que les pensions percebudes d’un import brut inferior al salari mínim interprofessional s’incrementen fins al 3,5% si a la data del 31 de desembre del 2020 l’import mensual percebut per totes les pensions és inferior al salari mínim interprofessional, la persona beneficiària resideix a Andorra i compleix una sèrie de requisits. 

D'aquesta manera, per a la pensió de jubilació, la persona beneficiària ha d’acreditar un període mínim de cotització de 25 anys a la branca de jubilació. Per a la de viduïtat, s’ha de justificar un període mínim de cotització de la persona assegurada difunta de 25 anys a la branca de jubilació. Per a la d’invalidesa derivada d’accident no laboral o malaltia comuna, o per a la d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional, la persona beneficiària ha d’acreditar un període mínim de cotització de 25 anys a la branca general.

En un comunicat, la CASS indica que s’assimilen als períodes cotitzats els períodes en què la persona beneficiària o la persona assegurada difunta hagin percebut una pensió d’invalidesa. Aquest increment extraordinari té caràcter no contributiu i es manté mentre la persona assegurada continuï complint els requisits establerts. Des de la CASS s’han realitzat totes les modificacions informàtiques necessàries perquè a partir del mes de gener 4.327 pensions s’incrementin segons els criteris que marca la llei. La resta de pensions no s’incrementaran degut al fet que l’IPC és negatiu. La Llei 15/2020, de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i millora del poder adquisitiu, en el seu article 6 disposa l’increment de les pensions.

El Consell d’Administració ha aprovat la proposta del ministeri de Salut de modificació de la nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS, amb la creació de les lletres clau i les condicions de prestació de les sessions no presencials de logopèdia, per realitzar les visites per videocomunicació en les sessions de logopèdia. Es preveu la posada en funcionament el 16 de febrer.

D'altra banda  es reemborsarà el serveis al pacient subagut i l’atenció psicogeriàtrica aguda del SAAS. Durant la reunió també s'ha acceptat la renúncia de la defensora de l'afiliat, Carme Moles. No continuarà exercint el càrrec per motius professionals i durant els pròxims s'iniciarà el procediment per trobar una persona que ocupi el càrrec. Durant l'any passat va efectuar fins a 145 entrevistes amb afiliats, que s'han realitzat de manera presencial i telemàtica. Els temes de consulta s'han mantingut respecte anys anteriors, i principalment han estat pel no reemborsament de prestacions i desacords amb altes mèdiques i determinació de grau d'invalidesa. Es destaca que el nombre de queixes rebudes ha estat molt baix, i que aquestes es podrien evitar millorant la informació que es dona a l’afiliat.

Comentaris

Trending