Per cada cinc euros que els homes perceben de mitjana com a sou les dones en reben només quatre

La bretxa salarial és especialment significativa en sectors com el financer, l’immobiliari i el sociosanitari, on el col·lectiu femení, com en el cas de l’educació, és notablement majoritari

La bretxa salarial es manté.
La bretxa salarial es manté. ARXIU

Si els homes reben cinc euros de mitjana remuneratòria mensual, les dones en perceben quatre. Aquesta és la proporció que es dóna al Principat, evidenciant que la bretxa salarial es manté tot i els (pocs o molts) esforços que es fan per assolir un equilibri, una igualtat. Essencialment la diferència es manté perquè són els homes els que més fàcilment accedeixen a llocs de comandaments que són millor remunerats. Les dones, per factors diversos, tenen molt més complicat arribar a posicions dirigents en el món laboral.

En són un clar exemple sectors d’activitat econòmica com el financer o la immobiliària, on tot i ser el col·lectiu femení majoritari, de mitjana mensual els homes cobren més. Fins i tot molt més. Per exemple, en el món financer, els homes cobren fins a pràcticament un 58% més. Així, en aquest sector el salari mitjà mensual és de 4.932 euros en el cas dels homes i només de 3.130 euros per a les dones. Hi ha més dones (891) que homes (841) treballant-hi malgrat que l’equiparació és propera.

La bretxa salarial al Principat se situa, de mitjana, al tomb dels 467 euros. Els homes cobren de mitjana mensual un 22,7% més. És a dir, 2.096 euros per 1.629

Menys equilibri hi ha entre assalariades (3.158) i assalariats (2.801) en el món de la immobiliària i, en canvi, la distància entre el sou que perceben els uns i les altres, sense arribar al forat del sector financer, és també molt notable: 638 de diferència, un 36,8%. O el que és el mateix, els homes cobren 2.370 euros de mitjana mentre que les dones es queden en 1.732.

Segons les dades relatives al mes de novembre del 2021, les darreres publicades en el seu global pel departament d’Estadística, la bretxa salarial se situa, de mitjana, al tomb dels 467 euros. Els homes cobren de mitjana mensual un 22,7% més. És a dir, 2.096 euros per 1.629. I si s’agafen els deu principals sectors d’activitat, o deu dels principals si més no, normalment el col·lectiu femení és més present en el món laboral que el masculí. De forma global, però, hi ha molt equilibri: 19.973 homes assalariats per 19.101 dones en la mateixa condició.

És en el sector del transport i, sobretot, a la construcció, on hi ha moltíssims més homes assalariats que no pas dones. El mateix passa en el camp de l’agricultura i la ramaderia, però és, per dir-ho d’alguna forma, testimonial, atès que formalment només hi ha 99 assalariats i 50 assalariada. També hi ha bretxa salarial al sector primari, però és on n’hi ha menys, tant percentualment com en xifres absolutes. Els pagesos cobren de mitjana mensual 1.682 euros mentre que les pageses perceben, al mes, 1.566 euros. 116 euros de diferència que representa un 7,4%.

HOTELERIA I COMERÇ

En dos dels sectors tradicionalment més potents del país, és on més equilibri hi ha entre homes i dones en relació al nombre d’assalariats. I la bretxa es manté al tomb de la mitjana global. Parlem d’hoteleria i de comerç. En el primer hi ha 2.186 homes assalariats que de mitjana cobren 1.639 euros, mentre l’hoteleria ocupa 2.183 dones que perceben al mes 1.422 euros. Per tant, la diferència és de 217 euros que representa un 15,2%. La bretxa és major en el comerç. 429 euros de diferència entre homes i dones, un 25,9.

Mentre la construcció és clarament dominada pels homes quant a nombre d’assalariats, la diferència salarial més bèstia es produeix en el món de les finances

En concret, en aquest sector les dones, que són 4.228, reben una remuneració mensual al tomb dels 1.656 euros mentre que els homes, dels quals n’hi ha formalment registrats 4.223, se’n van als 2.085 euros al mes. La diferència que hi ha en l’hoteleria, percentualment, és molt similar a la que hi ha en el sector del transport, amb clara majoria d’homes. Hi ha 835 assalariats per 401 assalariades i una bretxa de 331 euros que suposa, per tant, que els homes cobren un 16,3% més que les dones. O el que és el mateix, 2.361 euros per 2.030.

Si seguim en sectors molt masculinitzats, per dir-ho així, cal esmentar com a clar referent la construcció, amb 3.478 assalariats mentre només 381 dones hi fan algun tipus de tasca, sempre molt vinculada a qüestions administratives o similars. En aquest sector, la bretxa és de 550 euros. O el que és el mateix, els homes (2.344 euros de mitjana mensual) cobren un 30,6% més que les dones (1.794 euros).

ADMINISTRACIÓ

És en l’administració on hi ha l’equilibri més gran quant a salari. En l’administració pròpiament dita i, especialment, en el món de l’educació. I en aquest darrer cas l’explicació és molt senzilla. No només hi ha moltes més dones treballant-hi. És que aquí sí que arriben tradicionalment a llocs de comandament. Moltes direccions, fins i tot les ministerials, són ocupades per dones. En l’àmbit educatiu són formalment 195 els assalariats registrats mentre que hi ha 455 assalariades. Amb tot, de mitjana, cobren més els homes que les dones. La diferència és de 157 euros, un 7,44%. En concret, cada mes, de mitjana s’entén, els homes immersos en l’educació cobren 2.267 euros mentre que les dones es queden en 2.110.

Essencialment la diferència es manté perquè són els homes els que més fàcilment accedeixen a llocs de comandaments que són millor remunerats

I en l’administració general, la distància s’incrementa fins a l’11,5% (274 euros). Hi ha 2.065 homes que perceben de mitjana 2.651 euros mentre que les 2.494 assalariades cobren 2.377 euros. Finalment, en un dels sectors que tradicionalment ha estat també més lligat al col·lectiu femení, el sanitari i sociosanitari, hi tornem a trobar una bretxa important. Molt important. Perquè els llocs de treball més ben remunerats, metges o càrrecs directius de la mateixa naturalesa, solen ser ocupats per homes.

En aquest àmbit laboral la diferència arriba als 660 euros. És a dir, que els 521 homes assalariats en aquest sector cobren, de mitjana, un 31,54% més que les 1.093 dones que formalment hi treballen. En xifres absolutes això vol dir que mentre que de mitjana les dones sanitàries perceben una remuneració mensual de 2.092 euros, els homes en cobren 2.752. Ara bé, en la majoria de llocs de treball, especialment els més tècnics, la igualtat és absoluta com no podria ser d’una altra manera: a igual feina, igual salari.

Comentaris (15)

Trending