Un banc demana els punts de la CASS per saber si es pot tornar un crèdit de menys de 20.000 euros

L'Agència de Protecció de Dades considera que la petició és excessiva perquè fa referència a tota una vida laboral

Comentaris

Una imatge de la façana de la CASS.
Una imatge de la façana de la CASS. Toni Solanelles

L'Agència de Protecció de Dades (APDA) considera que és excessiu sol·licitar els punts de la CASS per valorar la capacitat de retorn d'un client per a un prèstec inferior a 20.000 euros. En un informe, l'organisme afirma que la petició vulnera el principi de qualitat de les dades.

Després de rebre la sol·licitud del banc, el client es va posar en contacte amb l'APDA. L'organisme va contestar que perquè es puguin recollir i es puguin tractar, les dades personals han de ser obligatòriament i en tot cas: obtingudes i tractades de manera lleial i lícita; recollides per a finalitats determinades, explícites i legítimes i no ser tractades posteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats; adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats per a les quals són recollides i per a les quals posteriorment es tracten. 

L'informe conclou que  la recollida dels punts de la CASS de tota la vida laboral d’un interessat per valorar la capacitat de retorn d’un crèdit inferior a 20.000 euros és excessiva i per tant vulnera el principi de qualitat de les dades. La condició bàsica perquè un banc concedeixi un préstec és que tingui la seguretat que li retornaran segons les condicions pactades, és a dir, que el client tingui capacitat de devolució del préstec. Per fer-ho, el banc sol analitzar aspectes com l'historial creditici, uns ingressos estables o la situació financera i el patrimoni actual. 

En el cas, però, d'un import inferior a 20.000 euros, no s'acostuma a demanar els béns i els avals que es declaren per fer front al pagament del crèdit en cas que no es tornessin els diners segons el que s’ha acordat. Per exemple, el banc pot demanar que el cònjuge avali el préstec. El banc també pot demanar que es domiciliï la nòmina. Sovint el banc també ofereix la contractació d’una assegurança que cobreixi possibles eventualitats (defunció, invalidesa, accident…). Per menys de 20.000 euros no s'acostuma a arribar a tant i per la resolució de l'APDA tampoc s'haurà de demanar l'extracte de punts de la CASS.

Les primeres queixes per aquesta petició de punts van arribar a l'Agència de Protecció de Dades fa dos anys i aixó ja ho va recollir en el seu informe anual. Des d'aleshores han augmentat les queixes de sol·licitants de crèdits que han expressat el seu desacord a diversos organismes per una pràctica que s'està estenen cada vegada més al país. Hi ha hagut casos de bancs que fins i tot han demanat els punts de la CASS per a poder obrir un compte.

Etiquetes

Comentaris (14)

Trending