Un 37% dels menors considera que ha estat difícil seguir el curs escolar des de casa

L’Observatori de la infància ha actualitzat els indicadors de benestar infantils destacant la manca de dades sobre el col·lectiu

Una classe de primària del Col·legi Espanyol Maria Moliner
Una classe de primària del Col·legi Espanyol Maria Moliner Cristian Cortés

UNICEF Andorra i el Centre de Recerca Sociològica han presentat aquest dijous les noves dades de l’Observatori de la infància, actualitzant 34 dels 58 indicadors de benestar infantils que es disposen. Així doncs, destaquen que el 2018 l’11,8% dels menors d’edat estava en risc de pobresa i el 4,2% estava en situació de privació material severa, que el 2019 es van registrar 19 casos de violència a menors en l’àmbit familiar i 18 delictes contra la llibertat sexual. Quant al benestar subjectiu, el 75% dels menors entre 12 i 16 anys enquestats l’any passat valoraven el moment actual de la seva vida amb puntuacions entre 7 i 10.

L’objectiu d’aquest informe és donar visibilitat a la situació dels nens i les nenes en el context andorrà i, d’aquesta manera, també fer un incís en el debat sobre la manca de dades sobre el col·lectiu infantil. Com a primer punt ha d’estacar, l’observatori ha argumentat que es continuen necessitant dades amb informació recent i que consideren importants per poder conèixer, ja que, per exemple, no s’han pogut actualitzar les dades sobre salut i seguretat i estils de vida.

Respecte a les dades sobre infància vulnerable, el nombre de menors de 0 a 17 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar identificats per la policia l’any 2019 va ser de 19 casos i es van denunciar 18 casos de delictes contra la llibertat sexual. 

Pel que fa als indicadors de benestar material, l’any 2018, l’11,9% de la població menor de 18 anys estava en risc de pobresa (despesa per sota del 60% de la mediana nacional) i el 4,2% de la població menor de 18 anys es trobava en situació de privació material severa. També cal destacar que el 40,7% de la població declara no poder fer front a una despesa imprevista de 950€, un 71,6% en el cas de les llars formades per un adult i infants dependents, i un 37,5% de les famílies amb dos adults o més amb infants dependents.

Respecte a les dades sobre infància vulnerable, el nombre de menors de 0 a 17 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar identificats per la policia l’any 2019 va ser de 19 casos i es van denunciar 18 casos de delictes contra la llibertat sexual. D’altra banda, segons les dades recollides en l’enquesta de convivència escolar d’Andorra durant el curs 2018-2019, el 24% de nens/es de 12 a 16 anys declaren haver estat colpejats, trepitjats o empesos a l’escola/institut alguna vegada durant el curs i un 3,3% dels alumnes de segona ensenyança consideren que sovint s’han ficat amb ells amb la intenció de molestar-los. En total, l’any 2019, segons les dades de la policia, hi va haver 31 menors entre 11 i 16 anys víctimes de violència física o psíquica en l’àmbit escolar.

Quant al benestar subjectiu, el 75% dels menors entre 12 i 16 anys enquestats l’any 2019 valoraven el moment actual de la seva vida amb puntuacions entre 7 i 10 i un 8% amb puntuacions entre 0 i 4. 

Quant al benestar subjectiu, el 75% dels menors entre 12 i 16 anys enquestats l’any 2019 valoraven el moment actual de la seva vida amb puntuacions entre 7 i 10 i un 8% amb puntuacions entre 0 i 4. Així doncs, en general, la major part dels infants d’Andorra tenen una bona percepció de la seva situació, de la seva salut o de la relació amb els amics, companys i professors.

Repercussió de la situació creada per la Covid-19 durant el període de confinament.

En referència al seguiment del curs escolar durant el confinament la majoria dels joves i dels progenitors consideren que als alumnes els ha resultat fàcil o molt fàcil seguir els estudis des de casa (un 63% i un 55%, respectivament). També la majoria dels docents (59%) consideren que els alumnes s’han adaptat bé al seguiment de les classes en línia, però cal tenir en compte que per a una part important dels nens ha estat difícil seguir el curs des de casa.

En relació amb la valoració de la situació econòmica, un 37% (que ve a ser una de cada 3 famílies) afirma que la seva situació econòmica ha empitjorat. D’altra banda, la meitat dels pares que treballaven durant el confinament diuen que han tingut algun problema per conciliar la seva feina amb l’atenció als fills pel fet que no han anat a l’escola. Pel que fa al benestar subjectiu, un 59% dels alumnes diuen que s’han sentit bé o molt bé durant el confinament, un 32% regular i un 7% malament o molt malament.

Etiquetes

Comentaris

Trending