S'eleva el nivell de català per accedir a l'Administració

Un nou decret fixa com a requisit previ tenir el nivell requerit de la llengua per poder participar en un procés de selecció públic

-
-
El consell de ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la modificació del decret de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana. La reforma se centra especialment a millorar el nivell d’exigència a l’hora d’acreditar la llengua catalana per accedir a l’Administració general. Així, el nou text fixa com a requisit previ tenir el nivell requerit de la llengua per poder participar en un procés de selecció públic, mentre que fins ara hi havia la possibilitat de fer un examen per cada convocatòria pública per obtenir el títol, en cas de no tenir-lo.

Amb aquest canvi, s’optimitzen els recursos humans i econòmics que es destinaven a l’organització d’aquests processos interns per a l’Administració pública. En aquest sentit, el decret preveu la supressió de les convocatòries internes i estableix un període de transició en el qual se’n mantenen dos durant
l’any 2020. La modificació del decret també publica la relació de llocs de treball i els nivells oficials de català requerits, una llista que s’anirà actualitzant. També fixa que l’organització, l’elaboració i la correcció dels exàmens de llengua catalana passa a ser competència exclusiva del Departament de Política
Lingüística del Ministeri de Cultura i Esport
s.

S’estructura en els tres capítols següents. En el primer, el decret defineix les disposicions generals: els diplomes d’usuari bàsic, dels nivells A1 i A2; d’usuari independent, dels nivells B1 i B2, i d’usuari experimentat, dels nivells C1 i C2. També s’hi estableixen les vies d’obtenció dels diplomes, la definició dels
exàmens oficials de llengua catalana, l’accés, l’organització, l’elaboració, la correcció, l’avaluació i l’acreditació de les proves.

En el capítol segon el estableix la convocatòria dels exàmens oficials de llengua catalana. En el capítol tercer regula el reconeixement intern dels diplomes de llengua catalana per als alumnes dels sistemes educatius andorrà, espanyol i francès que finalitzen l’ensenyament obligatori, el batxillerat general o el batxillerat professional. L’obtenció d’aquest diploma certifica un nivell lingüístic de llengua catalana que en certs estudis posteriors pot ser considerat un requisit d’admissió o d’exempció en alguna assignatura.

 

Comentaris (3)

Trending