SDP pretén saber quants joves del país pateixen algun trastorn addictiu per poder establir un programa de mesures escaient

La formació progressista manté que sense disposar d’una estadística completa de l’estat de salut de la població d’Andorra és molt més complicat actuar i poder fer un seguiment

-
-

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) pretén saber quants joves del país pateixen algun tipus de trastorn addictiu i, alhora, mirar de conèixer quines patologies sofreixen. Només disposant de dades quantitatives fiables es pot començar a posar els fonaments a un programa de mesures encaminades a millorar la qualitat de vida tant dels afectats directes com els indirectes, fonamentalment les seves famílies.

El conseller general progressista Víctor Naudi ha tramitat una bateria de preguntes a través dels mitjans reglamentaris parlamentaris escaients per tal que el Govern hagi de respondre a les qüestions plantejades. SDP entén que en no disposar d’una estadística completa de l’estat de salut de la població d’Andorra no es pot fer un seguiment ni adoptar les mesures apropiades per a millorar la qualitat de vida de les famílies que tenen joves amb trastorns o addicions, sigui del tipus que sigui. 

El conseller general Víctor Naudi tramita una bateria de preguntes que el Govern haurà de respondre per escrit

Per aquest motiu, Víctor Naudi s’ha dirigit al Govern per preguntar si es disposa de dades quantitatives de joves que pateixen algun tipus d’addicció, trastorns alimentaris, addiccions a les xarxes, al joc, trastorns neuròtics, problemes de comportament o altres problemes de trastorns i, en cas afirmatiu, si les dades estan diferenciades per cada patologia. El conseller d’SDP també ha preguntat quants joves es troben ingressats en centres de tractament especialitzats a l’estranger i quins són aquests centres. En la mateixa lògica de l’anterior pregunta, es requereix saber quants centres estan convencionats amb la CASS i si hi ha previst d’incorporar-hi més. 

Donat que, actualment, l’estructura organitzativa del SAAS compta amb una unitat de conductes addictives per a certs tractaments i els casos més complexos es deriven a l’estranger, Víctor Naudi ha preguntat quin és el cost de l'ingrés en aquests centres i quin és el cost dels tractaments en aquests centres especialitzats. També vol conèixer, pel que fa a aquests costos, quina és la part que assumeixen les famílies i quina la CASS i Govern. A més, el portaveu parlamentari d’SDP, ha demanat si existeixen ajuts complementaris de part del Govern vers les famílies, sigui pel suport psicològic, complements de despeses de viatges o altres, i en cas afirmatiu, quants d’aquests ajuts i per quin import s’han donat durant el període de 2015 a 2017. 

Per últim, el conseller general per SDP ha demanat si Govern fa un seguiment d’aquests joves amb problemes al llarg de la seva estada en els centres estrangers i quin seguiment es fa posteriorment. 

 

Comentaris

Trending