Les ofertes del forfet diari del transport sanitari en temporada alta van de 1.000 a 1.500 euros

En general, la proposta de l’UTE que formen l’andorrana SAS i l’espanyola SSG és la que presenta els preus més barats i que proposa una implementació més ràpida seguida molt de prop per ADP

Una ambulància d'ADP circulant per Andorra la Vella.
Una ambulància d'ADP circulant per Andorra la Vella. Toni Solanelles

De 1.000 a 1.500 euros diaris en temporada alta i de 850 a 1.300 euros en temporada baixa. Els rectors del procés de selecció del futur concessionari del transport sanitari assistit però no medicalitzat ja té sobre la taula la comparativa de preus de les tres propostes que ha rebut. En general, l’oferta que presenta l’UTE formada per l’andorrana Servei d’Assistència Sanitària (SAS) i l’espanyola Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG) és la més barata.

Els tres aspirants han hagut d’aportar preus per a diferents conceptes. I són aquests paràmetres diversos els que reflecteix la comparativa lliurada les darreres hores. El paràmetre bàsic és el forfet diari per la disponibilitat de servei públic. En aquest sentit, en temporada alta l’actual concessionària Ambulàncies del Pirineu (ADP) proposa 1.500 euros, SAS-SSG fa una oferta per 1.000 euros al dia i, enmig, hi queda l’altra UTE que aspira a la concessió i que formen Carlemany, Valira i Egara. En aquest cas, la proposta és de 1.400 euros. La temporada alta és a l’hivern, quan producte de l’esquí hi ha molts més serveis.

Una ambulància de l'actual concessionari estacionada a l'hospital i reflectida en uns vidres.

Relacionat

Tres propostes per gestionar el transport sanitari sense la filial d’Ambulàncies del Pirineu

Pel que fa a la temporada baixa, la posició, entre cometes, de cadascuna de les empreses o candidats és la mateixa. SAS-SSG és la proposta més barata amb 850 euros, Carlemany-Valira-Egara s’ofereix per 1.150 euros i ADP proposa un forfet diari de 1.300 euros. A banda d’aquest concepte bàsic, també hi ha després tot un seguit de paràmetres, començant pel preu de l’ambulància convencional per al transport intern. En aquest cas, SAS-SSG proposa fer cada viatge per 60 euros, ADP s’ofereix per 70 euros i la tercera alternativa, la segona UTE que concursa, fa una proposta de 74 euros per transport.

La resta de conceptes que es detallen tenen a veure amb el transport sanitari a l’exterior. En aquest capítol, en molts dels paràmetres l’oferta més barata és la que fa ADP. En un cas concret, són les empreses Carlameny-Valira-Egara les que fan la proposta més barata mentre que SAS-SSG també lidera el cost més baix en alguns casos. Finalment, la comparativa facilitada pels responsables del procés dins del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) també inclou un cronograma.

Una ambulància treu el morro en les dependències del SAAS.

Relacionat

La nova flota d’ambulàncies trigaria prop de quatre mesos en estar disponible

Aquest calendari, per dir-ho així, reflecteix el termini en què cadascun dels aspirants a fer-se càrrec de la concessió del transport sanitari preveu que podria haver implementat la proposta que fa. Bàsicament, això té a veure amb la disponibilitat dels vehicles i del material essencial per dur a terme el servei en les condicions proposades. Ja va quedar clar durant l’obertura dels plecs que en xifres rodones, passarien uns quatre mesos fins que el nou concessionari, fos quin fos, podria estar plenament operatiu.

En aquest sentit, SAS-SSG es veu capaç, segons les dades que figuren al cronograma, de posar en marxa el servei en 119 dies. ADP fixa un termini de 120 dies i Carlemany-Valira-Egara posa sobre la taula la necessitat de 140 dies per implementar tot allò que ofereix. Ara seran els responsables del SAAS encarregats d’estudiar les propostes els que hauran de fer l’informe específic proposant al consell directiu de la parapública l’adjudicació al candidat que trobi més adient.

Comentaris (2)

Trending