L'Hospital ha atès 1.047 casos de càncer en cinc anys

El més freqüent en aquest període és del bufeta urinària amb 177 pacients, seguit del de còlon amb 149

Accés a l'hospital per la zona d'Urgències.
Accés a l'hospital per la zona d'Urgències. Toni Solanelles

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha tingut ingressades 1.047 persones amb càncer entre els anys 2015 i 2019. El més freqüent en aquest període és del bufeta urinària amb 177 casos, seguit del de còlon amb 149. Les dades formen part de la resposta a les preguntes formulades al Consell General per la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela relatives al nombre i els tipus de càncer que han afectat els habitants d’Andorra en els darrers cinc anys.

 

Les dades de les quals disposa el SAAS corresponen a pacients ingressats durant el període de temps sol·licitat, i que a la història clínica presenten un o més diagnòstics relacionats amb malalties oncohematològiques. No són dades poblacionals. El càncer que més afecta als homes és el de bufeta urinària (144) i a la dona el de mama (101).

En una altra resposta el ministre explica que s’està treballant per desenvolupar un registre de càncer poblacional durant els propers anys. Per dur a terme aquest projecte, es compta amb l’assessorament de l’Institut Català d’Oncologia i el Pla director d’oncologia de Catalunya. Un factor que facilitarà el desenvolupament d’aquest projecte és la implantació de la història clínica d’Andorra. Per a l’any 2021, el pressupost del ministeri de Salut preveu una partida de 6.270 euros per a aquest assessorament.

S’està treballant per desenvolupar un registre de càncer poblacional durant els propers anys

D'altra banda, no hi ha dades sobre quin és el percentatge de persones, homes i dones, que sobreviuen o no al càncer entre el 2015 i el 2019. S’està treballant per desenvolupar un registre de càncer poblacional durant els propers anys. Per dur a terme aquest projecte, es compta amb el suport de l’Institut Català d’Oncologia i el Pla director d’oncologia de Catalunya. Aquesta eina permetrà obtenir indicadors de supervivència.  El registre recollirà informació, de forma continuada, sistemàtica i estandarditzada, sobre tots els casos de tots els tipus de càncer diagnosticats en la població resident d’Andorra. L'eina permetrà, mitjançant el seu tractament, obtenir dades d’incidència, mortalitat, supervivència i prevalença del càncer, tant globalment com segons l’edat, el sexe, la localització del tumor primari i altres variables i, per tant, serà de gran ajuda per poder definir correctament la importància actual i futura d’aquesta malaltia a casa nostra.

En una altra resposta, es recorda que Andorra disposa d’una estratègia per a la prevenció, la detecció precoç, el tractament, el suport i la rehabilitació de la patologia oncològica. Aquesta estratègia, com no pot ser d’altra manera, té en compte l’evolució imparable dels tractaments i de les tècniques i pretén, entre altres aspectes, reforçar els sistemes d’informació i el registre

Comentaris (1)

Trending