Les activitats extraescolars amb contacte físic es duran a terme en grups de convivència

El protocol establert s’ha presentat aquesta tarda en la roda de premsa de Govern i està dirigit als esplais, acadèmies de qualsevol tipus i activitats esportives

Comentaris

Una classe de reforç a l'Escola Andorrana de Santa Coloma
Una classe de reforç a l'Escola Andorrana de Santa Coloma ARXIU

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ha informat al Consell de Ministres de les noves mesures excepcionals de cara a les activitats extraescolars per prevenir infeccions de coronavirus. Les instruccions van destinades a esplais, acadèmies d’idiomes, de música i altres i a activitats esportives. Aquestes, passen per portar la mascareta, el rentat freqüent de mans, la desinfecció dels espais i l’organització en grups de convivència quan no sigui possible.​

Martínez Benazet ha explicat que les ludoteques, acadèmies i clubs esportius hauran de vetllar pel compliment de les mesures preventives en les activitats que realitzen els infants i joves fora de les escoles, que passen, bàsicament, per seguir de manera estricta el port de la mascareta, la higiene de mans i la distància de seguretat. També caldrà tenir en compte la ventilació i desinfecció dels espais on es realitzin les activitats.

Els grups de convivència seran d'unes 15 o 20 persones i podran interaccionar i relacionar-se sense complir les mesures sanitàries

Pel que fa a l’organització dels centres que ofereixen activitats extraescolars que no siguin compatibles amb les mesures preventives -per exemple, algunes esportives-, el ministre de Salut ha explicat que la iniciativa s’haurà d’organitzar d’acord amb unitats de convivència. Això permetrà que cada unitat -d’entre 15 i 20 persones- pugui interaccionar i relacionar-se sense portar la mascareta ni haver de mantenir la distància de seguretat.

En cas de coincidir diversos grups per dur a terme activitat física en moviment, cal establir una distància de seguretat entre aquests que permeti que els infants i joves no interaccionin ni entrin en contacte. Els professionals que atenguin a les unitats de convivència han de ser sempre els mateixos i, en cas que, per necessitat, no pugui ser així, han de minimitzar el contacte amb els alumnes i extremar les mesures de protecció. Sempre que sigui possible, els grups han de ser fixes per a cada dia.

Les activitats a la naturalesa que permetin respectar les mesures de prevenció sanitàries no s’hauran d’organitzar en unitats de convivència.

Encara així, els infants i adolescents que formin part de la unitat de convivència han de dur mascareta en arribar i en finalitzar l’activitat, quan coincideixin amb altres grups en espais comuns i quan, per qualsevol motiu, s’hagi d’atendre l’alumne i no es pugui mantenir la distància mínima de seguretat.

Les activitats a la naturalesa que permetin respectar les mesures sanitàries no s’hauran d’organitzar en unitats de convivència. En aquests casos, s’hauran de complir els dos criteris; portar mascareta i respectar la distància mínima d’1,5 metres o bé portar mascareta i disposar d’un suport tipus mampara que protegeixi del contacte directe. Per tal de facilitar al màxim la traçabilitat, els centres hauran de disposar de registres dels infants i adolescents que es troben en cada activitat.

Els adults a càrrec dels alumnes hauran de respectar la distància de seguretat entre ells i portar roba d’ús exclusiu

Els adults a càrrec dels alumnes també hauran de seguir mesures de seguretat específiques. Així, entre ells, han de mantenir la distància de seguretat i han de portar roba d’ús exclusiu i les instal·lacions on es duguin a terme les activitats hauran de tenir habilitada una zona d’arribada i de recollida que segueixin les mesures preventives. A més a més, caldrà aplicar el rentat de mans en arribar i en sortir.

També s’especifiquen mesures específiques pel que fa al material d’ús de les activitats i en cas d’haver d’habilitar una zona d’àpats. Per últim, l’avís preveu el protocol de comunicació i d’actuació en cas d’infecció d’un usuari o d’un treballador.

Comentaris (1)

Trending