Els psicòlegs reclamen un sistema d’atenció primària en salut mental

El col·legi professional lamenta que les estructures públiques estan principalment orientades per al tractament de trastorns greus i no tenir cura dels casos lleus acaba sent a la llarga un problema

Comentaris

El president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, fent una exposició.
El president del Col·legi de Psicòlegs, Òscar Fernández, fent una exposició. Toni Solanelles

El Col·legi Oficial de Psicòlegs (COPSIA) reclama “un sistema d atenció primària en salut mental que sigui capaç d'atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s’estan donant”. Els psicòlegs creuen que el fet que des dels estaments públics només es doni resposta essencialment als trastorns greus no és cap solució, més aviat al contrari, a la llarga genera un problema tan o més complexe.

El col·lectiu professional ha emès un comunicat a mode de reflexió sobre com ha de ser, a parer seu, el pla de salut mental i la cartera de serveis que se’n deriva, que està negociant amb el ministeri de Salut. És ben sabut que els psicòlegs fa temps que lluiten per tal que la seva assistència mèdica sigui reconeguda per la CASS i, per tant, com a mínim una part dels seus serveis tinguin cobertura sanitària. Creuen que “és necessària la incorporació del psicòleg com a referent assistencial”.

Un dels elements clau a l'hora de plantejar un pla de salut mental, mantenen els psicòlegs, “és vetllar per garantir una assistència universal de les persones que necessitin tractament per qüestions vinculades a la salut mental”. En aquest context, expliquen, al darrer informe de l OMS s alerta que als països d ingressos alts no aconsegueixen donar assistència a entre el 35% i el 59% dels trastorns mentals greus. “Considerem que el model andorrà ha d’assegurar donar el màxim d’assistència possible”.

“Tot trastorn lleu o moderat ha de ser tractat majoritàriament de forma privada, i en el cas de no poder-ho assolir econòmicament, l'únic recurs que hi ha és un seguiment des del metge referent”

Per executar el pla amb rigor “és imprescindible realitzar una diagnosi de la realitat de la salut mental al país. Des del COPSIA, amb la intenció de fer una proposta el més precisa i clara, s’ha demanat aquesta informació a ministeri de Salut, però ens han informat que no es disposa de les dades per fer-ho”. Actualment a Andorra les estructures públiques de salut mental estan principalment orientades al tractament dels trastorns mentals greus. “Tot trastorn lleu o moderat ha de ser tractat majoritàriament de forma privada, i en el cas de no poder-ho assolir econòmicament, l'únic recurs que hi ha és un seguiment des del metge referent”.

El risc d'aquesta manca de recursos assistencials públics “és la cronificació, l'empobriment del sistema de salut general, la sobrecàrrega d'estructures, que a priori són les encarregades d’atendre els trastorns mentals greus i l atenció basada en els tractaments psicofarmacològics com a recurs davant les llistes d espera per atendre els casos més greus al sistema públic”. Per tant, “necessitem un sistema d’atenció primària en salut mental que sigui capaç d'atendre les demandes de tota la població i que complementi els serveis en trastorn mental greu que ja s'estan donant”.

Etiquetes

Comentaris

Trending