Un 39% de dones diuen que tenen símptomes depressius relacionats amb la pandèmia

Els aturats i els joves també representen un percentatge alt segons l'Observatori del Centre de Recerques Sociològiques

Comentaris

El director del CRES, Joan Micó durant la roda de premsa d'aquest dilluns.
El director del CRES, Joan Micó durant la roda de premsa d'aquest dilluns. CRES

Un 7% dels enquestats a l'Observatori del Centre de Recerques Sociològiques (CRES)  afirmen que a partir de la pandèmia han estat en tractament amb un psicòleg/òloga o psiquiatre a causa d’algun problema psicològic. Hi ha més dones que homes que han estat en tractament psicològic (un 10% de les dones per un 4% dels homes) i també ho diuen en major proporció els joves de 18 a 24 anys (15%), les persones que estan de baixa i els estudiants. Segons l'enquesta, un 39% de les dones afirma té possibles símptomes de depressió relacionats amb la pandèmia.

L'enquesta sobre salut mental s'ha fet a petició del psiquiatre i assessor del ministeri de Salut, el manresà Pere Bonet i mitjançant el test d'Ivan Golberg. El mètode pot referir-se a qualsevol de les proves psiquiàtriques utilitzades per avaluar la salut mental en general o com a eines de cribratge per a trastorns mentals específics. Gairebé un 27% dels enquestats diuen que s’han sentit molt excitats, nerviosos o en tensió en els darrers quinze dies, en major proporció les dones (36%) que els homes (17,5%), els que tenen entre 25 i 39 anys (36%) i entre 40 i 54 anys (30%), i les persones amb estudis primaris o sense estudis (37%). També ho diuen més les persones de nacionalitat portuguesa (37%), els treballadors no qualificats (47%) i les que fan tasques de la llar (52%), tot i que en aquests casos la relació no resulta significativa estadísticament.

Entre les persones enquestades, un 43% diuen que han estat preocupades per alguna cosa en els darrers quinze dies, percentatge superior entre les dones (51% de les dones per un 34% dels homes) i entre els aturats, els que estan de baixa, els treballadors no qualificats, els directius, propietaris o comandaments intermedis i mestresses de casa. Prop del 19% de les persones enquestades diuen que s’han sentit molt irritables en els darrers quinze dies. Ho diuen més les dones (24%), les persones de 24 a 39 anys (25%), el grup d’altres nacionalitats (26%), i les persones que estan de baixa, els aturats, els treballadors no qualificats i el grup d’altres situacions.

 També augmenta la proporció de casos entre els enquestats que consideren que la seva salut és dolenta 

Entre els enquestats un 28% han experimentat dos o més dels símptomes de l'escala del test de Golberg  i es consideren possibles casos de depressió. Hi ha més dones (39%) que els homes (17%), les persones entre 18 i 24 anys i de 35 a 44 anys, i les que estan de baixa o a l’atur, treballadors no qualificats i les mestresses de casa. Entre les persones que diuen que la seva situació és dolenta o molt dolenta, que ha empitjorat des del començament de la pandèmia o que la seva llar arriba amb dificultats o moltes dificultats a final de mes hi ha més casos amb dos o més símptomes en l’escala de depressió, augmentant el percentatge com més negativament valoren la seva situació econòmica o tenen més dificultats per arribar a final de mes. També augmenta la proporció de casos entre els enquestats que consideren que la seva salut és dolenta o molt dolenta, i entre els que havien estat tractats per algun psicòleg/òloga o psiquiatre per causa d'algun problema psicològic abans de la pandèmia.

No s’observa una relació significativa segons el nombre de membres de la llar. Entre els enquestats que han passat la Covid amb símptomes hi ha més proporció de casos amb dos punts o més de l’escala de depressió, mentre que no s’observen diferències significatives per haver estat hospitalitzat per aquesta malaltia o tenir algun familiar o amic que ha estat hospitalitzat o ha mort per la Covid.

Les persones que treballaven abans de la pandèmia i que han tingut algun canvi en la seva feina (modificacions en la situació o condicions laborals) tenen amb més freqüència dos o més símptomes de l’escala (31%) que les persones que no han tingut cap canvi (23%). Entre els assalariats, tot i que les diferències no resulten significatives estadísticament, s’observa que els que diuen que han perdut la feina (acomiadament), els que han tingut una reducció de la jornada laboral i els casos que els han descomptat dies de vacances tenen amb més freqüència dos o més punts en aquesta escala. Entre els empresaris i autònoms presenten amb major proporció puntuacions iguals o superiors a dos els que diuen que no han pogut treballar, tot i que les diferències tampoc es poden considerar significatives.

 

 

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending