RTVA admet que opera amb programari 'pirata' i reconeix que s'arrisca a multes econòmiques

Comentaris

RTVA admet que opera amb programari \'pirata\' i reconeix que s\'arrisca a multes econòmiques
RTVA admet que opera amb programari \'pirata\' i reconeix que s\'arrisca a multes econòmiques

Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVASA) opera sense les llicències adequades. És a dir, en l’argot planer, treballa amb tecnologia, especialment programari, ‘pirata’. Així ho admet la parapública en el seu projecte de pressupost per al 2017, en què invertirà fortament (uns 275.000 euros) justament i en gran part per evitar-se ensurts i posar-se al dia. En l’esmentat pressupost s’evidencia, també, que la ràdio i la televisió públiques encara no ingressen en concepte de publicitat ni el 10% del que gasten.

En la memòria pressupostària que està a tràmit parlamentari, la direcció de la televisió i la ràdio públiques explica la feina feta pel departament tècnic amb l’objectiu de posar-se al dia i fer passar RTVA d’un sistema analògic a un de digital. Del treball dut a terme en deriven un seguit de resultats que fan que la parapública quedi exposada a “riscs amb impacte reputacional i econòmic”. Entre aquests, la memòria recull que “per no disposar de llicències d’ús d’aplicació correctament regularitzades, RTVA està exposada a riscs significatius de sanció econòmica per l’incompliment dels drets de propietat intel·lectual”.

Altres perills detectats són que “l’actual infraestructura informàtica de RTVA no pot emmagatzemar tota la informació audiovisual que genera ni té la capacitat de recuperar tota la informació perquè els procediments de còpies de seguretat aplicats no són els adequats. Aquest fet posa en risc la continuïtat i disponibilitat de l’arxiu audiovisual d’Andorra”. També es considera un risc “el grau d’obsolescència i la configuració actual dels equips i infraestructura (segmentació de xarxa, configuració d’equips, aplicacions, etc.) no permet assegurar la confidencialitat ni la integritat de la informació continguda en els diferents sistemes”.

Per tot plegat s’han pressupostat, per al 2017, les despeses necessàries per fer front al que s’ha diagnosticat com a necessari. La partida d’inversió és de 275.200 euros “per poder seguir fer front a la renovació d’equipaments per l’evolució tecnològica i el condicionament del diagnòstic de l’auditoria al departament d’IT”. La inversió s’incrementa un 75,46% respecte el previst per aquest 2016. Justament, i entre altres, “es preveu el cost de la renovació de PC i servidors, renovació i adequació de llicències de programari i un robot de còpies”.

380.000 euros de 3,78 milions

En global, RTVA preveu un pressupost un 8,51% superior, el 2017, respecte del 2016. Tant en despeses, que és el que mana, com en ingressos, que procedeixen en la immensa majoria de l’erari públic. Dels 3.798.100,70 euros pressupostats, només 380.000 euros provenen dels ingressos publicitaris. És una proposta realista. Anys enrere, no fa pas tants anys, es pressupostaven ingressos publicitaris inflats que mai no es complien. Ara si no s’arriba a la previsió es queda molt a prop. No obstant això, la injecció pública és molt alta.

Tant les transferències corrents (els diners destinats a sufragar les despeses corrents) com les transferències de capital (els diners que aniran a inversió) creixen. Les primeres són, en xifres absolutes, les més elevades. I constitueixen la part fonamentalíssima dels ingressos de la ràdio i la televisió públiques. Arriben als 3.142.900,70 euros. Quant a les despeses, i més enllà de les xifres ja exposades en relació a les inversions projectades, les dues principals magnituds són les despeses de personal, a les quals s’hi preveuen destinar 2.375.153,08 euros i el consum de béns corrents i serveis, que arriben a 1.144.747,62 euros.

Comentaris

Trending