Ramon Cierco aclareix a la batlle del 'cas Landstreet' que el consell d'administració de BPA estava per sobre del comitè executiu

Comentaris

Ramon Cierco aclareix a la batlle del \'cas Landstreet\' que el consell d\'administració de BPA estava per sobre del comitè executiu
Ramon Cierco aclareix a la batlle del \'cas Landstreet\' que el consell d\'administració de BPA estava per sobre del comitè executiu

L’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la nacionalització del banc Ramon Cierco ha prestat declaració aquest matí davant la batlle Canòlic Mingorance en relació al denominat ‘cas Landstreet’ i remetent-se a un escrit presentat la setmana passada pels seus representants legals ha remarcat l’“error” que suposa donar per fet que el comitè executiu de BPA estava jeràrquicament per sobre del consell d’administració. Va ser a partir d’aquesta apreciació donada per bona per la instructora que Cierco va passar de ser testimoni en el cas a esdevenir inculpat. 

Com ja ho va fer anteriorment Higini Cierco, la declaració de l’altre accionista majoritari de l’entitat bancària s’ha dut a terme per escrit. En el document lliurat a la instructora de la causa es reiteren els arguments ja esmentats fins ara en relació a Landstreet -com per exemple que ni BPA ni la família Cierco no han estat mai accionistes de l’esmentada societat o que era la direcció general del banc qui ostentava el control de l’empresa i els pagaments que aquesta pogués fer- i fa una remissió a un escrit presentat fa pocs dies en què es deixa clar que l’òrgan suprem de l’entitat bancària era el consell d’administració.

En efecte, Ramon Cierco havia estat inicialment citat a declarar en qualitat de testimoni i, finalment, ho ha hagut de fer com a inculpat arran del contingut de les manifestacions fetes fa uns dies per un altre testimoni interrogat per la batlle. Com a resultat de la declaració de Luis César Jayme, Canòlic Mingorance va decidir canviar l’estatus processal de Cierco en interpretar, per error o desconeixement a partir d’allò exposat per Jayme, que el comitè executiu de BPA estava jeràrquicament per sobre del consell d’administració. Això no és cert ni des del punt de vista legal ni des del punt de vista operatiu i funcional.

La declaració escrita presentada per Ramon Cierco aquest matí recorda, segons un comunicat emès pel Grup Cierco, que a finals del 2006 o principi del 2007 la direcció general de BPA va exposar la voluntat d’adquirir o constituir una societat per poder gestionar actius i fons, i que la societat que finalment seria Landstreet va signar un contracte d’assessorament de carteres amb BPA i BPA Fons en virtut del qual l’esmentada societat va gestionar el fons Dolphin Equities. L’aprovació i acord de signatura d’aquell contracte va ser adoptat en una reunió del consell d’administració de BPA celebrada el 27 de juny de 2007, tal i com recull el document al qual es remet la declaració de l’accionista del banc intervingut.

La representació lletrada dels germans Higini i Ramon Cierco va presentar la setmana passada a la Batllia un escrit d’al·legacions amb l’objectiu d’aclarir les imprecisions i incerteses que han fet canviar la condició de testimoni de Ramon Cierco a inculpat. En l’esmentat document, al qual es remet la declaració escrita feta aquest matí per Cierco, es deixa clar que ni en virtut de les teories generals del dret mercantil i la doctrina ni per imperatiu legal, una comissió executiva no pot estar per sobre d’un consell d’administració. I, de fet, els estatuts i el Reglament intern d’estructura, funcions i organització dels òrgans de govern de BPA enumera explícitament els organismes que composen el banc en el seu ordre de prelació jeràrquica, essent el de major rang la junta general i, seguidament, el consell d’administració, la comissió executiva, i els comitès de compliment, seguretat, auditoria i control.

Es deixa clar que el comitè executiu només podia actuar dins el límits del mandat i els poders delegats, justament, pel consell d’administració, que en cap cas incloïa la possibilitat de signar un contracte com el que es va firmar amb Landstreet. Per tot plegat, l’escrit que es va presentar a la Batllia la setmana passada i al qual s’ha remès en la seva declaració escrita Ramon Cierco, acaba concloent que canviar la condició jurídicoprocessal de l’accionista de BPA es fonamenta -tot dit amb el màxim respecte i en termes de defensa- “en un error o desconeixement dels fets i del dret”.

Imatge: Andorra Televisió

Comentaris

Trending