'Raiffeisen.ad' reclama a l'AREB que es pronunciï sobre la proposta cooperativista abans de traspassar actius

Comentaris

Els promotors del projecte ‘raiffeisen.ad’ han insistit avui davant l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) que no es pot fer el traspàs d’actius de Banca Privada d’Andorra (BPA) al banc pont abans que l’AREB no es posicioni motivadament sobre la proposta de la cooperativa bancària i no donin accés als clients de l’entitat intervinguda al seu expedient (KYC) o s’informi públicament de les minusvàlues que es pretenen aplicar. El col·lectiu impulsat per l’economista i exconseller general Eusebi Nomen recorda que de tots els escenaris possibles, el del banc pont és el que més destrucció de valor comporta. I que hi ha moltes altres alternatives, que ni tan sols s’han pres en consideració, que permeten assolir millor i amb menys ‘desgast’ el que estableix la Llei de mesures urgents per a la reestructuració d’entitats bancàries. En un document entregat avui a l’AREB després que la setmana passada es ratifiqués l’oferta per fer-se càrrec dels actius de BPA, els promotors de la cooperativa bancària reclamen que l’organisme que tutela el banc intervingut des de l’11 de març -just ara fa mig any- “doni resposta motivada a les nostres ofertes abans de causar un dany irreparable transmetent els actius de BPA a Vall Banc”. Deixen clar, també, que “hem expressat en tot moment que la nostra oferta no es pot considerar de cap manera extensiva a l’oferta d’adquirir Vall Banc o d’adquirir els actius de Vall Banc”. Per tant, “les alternatives contingudes en la nostra oferta són independents i, en tot cas, han de ser anteriors a la transmissió d’actius a Vall Banc”. Els impulsors de ‘raiffeisen.ad’ han remarcat també que els representants de l’AREB amb els quals es van reunir el 3 de setembre passat mai no els van dir que haguessin d’acudir a la subhasta del banc pont. Oimés quan aquest no ha estat mai un objectiu dels cooperativistes. Per contra, els promotors del banc cooperatiu, que insisteixen una vegada i l’altra en el seu escrit que “hi ha alternatives prèvies a la transmissió d’actius de BPA a Vall Banc que generen una menor destrucció de valor que l’instrument de resolució de l’entitat pont i que les hem formulat en la nostra oferta ferma a l’AREB”, fan diverses peticions a l’agència que evidencien, un cop més als impulsors de la cooperativa, que “és obvi que no té cap sentit que la cooperativa hagi d’anar a la subhasta de Vall Banc després de la destrucció de valor que produeix aquest instrument de resolució”. Tres de les peticions més destacables que fan els promotors del banc cooperatiu són que “els clients de BPA tenen el dret, i l’AREB l’obligació de permetre l’accés a l’expedient del client per saber si han passat o no el KYC. I els motius en cas de no haver-los passat”. Una altra petició és que “seria temerari que l’AREB transmetés els actius de BPA a Vall Banc abans de tenir el resultat del KYC i, per tant, l’AREB tingués constància de l’import dels saldos que han passat el KYC”. També demana a l’agència que faci públic “el contingut del contracte amb PWC i sota quin principi un auditor pot anar més enllà d’auditar si els processos seguits son els establerts i sota quin principi un auditor pot esdevenir un classificador i jutjador de clients realitzant ell mateix les proves de KYC i decidint sobre el futur de bens propietat dels clients, com afirmen les nostres autoritats”. I encara un últim apunt que fan els cooperativistes , que apunten que “per estructurar degudament les diferents solucions que pot adoptar la cooperativa, segons quins siguin els grups de clients afectats per compensar les minusvàlues dels actius de BPA, és imprescindible que l’AREB informi abans de fer la transmissió d’actius de BPA a Vall Banc sobre: la minusvàlua que pensa aplicar als actius de BPA abans de transmetre’ls a Vall Banc. I si per compensar les minusvàlues aplicades sobre els actius de BPA, l’AREB pensa amortitzar els comptes a BPA de BPA assegurances i de BPA Panamà provocant la pèrdua directa als clients d’aquestes entitats. I en cas de fer-ho, si pensa provocar la fallida d’aquestes entitats o si pensa capitalitzar-les amb fons públics”.

Comentaris

Trending