Propietaris en peu de guerra contra el comú d'Escaldes per les contribucions especials a Carlemany

Comentaris

Propietaris en peu de guerra contra el comú d\'Escaldes per les contribucions especials a Carlemany
Propietaris en peu de guerra contra el comú d\'Escaldes per les contribucions especials a Carlemany

Els propietaris d’immobles -no qualsevol veí que tingui un piset, els grossos, els de veritat- es rebel·len contra el comú d’Escaldes. La voluntat de l’administració comunal liderada pels demòcrates Trini Marín i Marc Calvet de finançar bona part de les últimes obres d’embelliment de l’avinguda Carlemany a través de contribucions especials, és a dir, que siguin els propietaris privats els que paguin, ha obert la caixa dels trons. L’oposició a la mesura és total i rotunda. I l’única alternativa que es planteja és “obrir un diàleg constructiu amb el comú que permeti arribar a una millor entesa sobre com i quan aplicar aquestes contribucions especials”.

L’Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) presidida per Pascual Gracia (Molines Patrimonis) ha emès un comunicat posant el crit al cel. I malgrat que no explica quina podria ser l’alternativa que podria plantejar al comú, del tenor de la nota un podria ser que les millores plantejades poder ser prescindibles. L’entitat considera que les contribucions especials a aplicar en espais públics són una mesura que “no és justa ni equitativa i que no va a favor de l’interès general”. La legislació, com en d’altres països, encara que des de fa pocs anys al Principat, les permet. De fet, al Pas de la Casa, per les obres que es van fer al seu dia al carrer Major, per exemple, aquesta fórmula de finançament es va aplicar. 

Òbviament, els propietaris “no discutim que aquesta mesura no s’adeqüi a la normativa vigent”. I cenyeixen la seva oposició a la pretensió del comú escaldenc d’imposar l’aplicació de les contribucions especials en l’embelliment de Carlemany en tres grans fonamentacions que inclouen en el seu comunicat.

“L’avinguda Carlemany és innegablement des de fa molts anys una via totalment urbanitzada i equipada amb tots els serveis públics necessaris. Donat que és un espai públic, el Comú té tot el dret de plantejar noves actuacions i obres a realitzar sobre aquest espai, però és molt qüestionable que aquestes suposades millores impliquin un increment de valor dels immobles adjacents”, sostenen.

També expliquen que “fins a data d’avui, el criteri de qui pagava cadascuna de les obres estava molt clar (en vials de nova creació o de titularitat privada se’n fan càrrec els propietaris i en vials públics existents se’n fan càrrec les administracions). Aquesta iniciativa introdueix un precedent molt perjudicial de cara a la resta de propietaris del país ja que a partir d’ara, qualsevol administració comunal pot decidir unilateralment executar obres d’urbanització o embelliment dels espais públic i repercutir als propietaris adjacents fins al 90% del cost de  dites obres.”

Finalment exposen que “una de les principals eines de control i gestió d’una administració pública és l’elaboració i seguiment del pressupost. Aquest exercici obliga a racionalitzar i prioritzar l’ús que se’n fa dels recursos públics disponibles provinents dels impostos recaptats.  Si a partir d’ara obrim la porta a que qualsevol administració pugui fer obres i actuacions als espais públics però només hagi de fer front a una fracció de la despesa, quedarem exposats a que en qualsevol moment i per una decisió arbitrària se’ns obligui a finançar obres ‘d’embelliment i millora’ de qüestionable utilitat (si tan importants són per l’interès general òbviament haurien d’estar finançades pels recursos públics i no pas pels privats).”

Comentaris

Trending