Terceravia vol agilitzar la posada al mercat de pisos ‘bloquejats’ a través de la Llei del Saig

El grup parlamentari ha formulat quatre esmenes al Projecte de modificació de la Llei 43/2014 amb aquest objectiu, tenint en compte la tensió que viu el sector i les reclamacions

Comentaris

El conseller general de Terceravia, Joan Carles Camp.
El conseller general de Terceravia, Joan Carles Camp. Terceravia

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha formulat quatre esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del Saig. S’ha fet amb l’objectiu d’agilitzar la posada al mercat de lloguer dels pisos en situació d’impagament o d’expiració del contracte d’arrendament, tenint en compte la tensió que hi ha actualment a Andorra i les diverses reclamacions del sector.

“L’habitatge és un dels temes que, darrerament, més preocupa a la ciutadania, segons les diverses enquestes socioeconòmiques efectuades pel CRES, per això des de la nostra formació fem aquesta modificació a la Llei”, ha explicat el conseller general, Joan Carles Camp. Així, assegura que “és una mesura tangible i de resultats a curt i mitjà termini que ajudarà a treure tensió al mercat de l’habitatge, ja que tornarà a deixar disponibles una sèrie de pisos que ara estan bloquejats”.

Per això, i amb la finalitat, també, de descongestionar la Batllia, des de Terceravia han proposat establir un procediment sumari de desnonament, configurat segons l’estructura del procediment d’injunció previst al Codi de procediment civil. “Actualment, un fet que influeix negativament, entre altres coses, en l’oferta de pisos de lloguer és el dels desnonaments”, el conseller.

En aquest sentit, una altra de les esmenes presentada té com a objectiu modificar l’article relatiu a les funcions atribuïdes al Saig, per tal de donar la garantia legal perquè aquesta institució tingui la possibilitat d’efectuar aquest tipus de procediment. Això sí, seria de caràcter opcional pel propietari, “per no vulnerar el dret fonamental de l’accés a la Justícia, i se n’atribueix la tramitació al Saig, quedant en tot moment garantit el dret a la defensa de l’arrendatari”, ha remarcat Camp. A més, per tal de donar seguretat jurídica, Terceravia proposa desenvolupar aquesta facultat amb l’addicció d’un nou títol al Projecte de llei de modificació de la llei del Saig, on es detalla el Procediment especial sumari de desnonament.

En aquest nou article, el grup parlamentari proposa que aquest procediment especial es pugui engegar a iniciativa del propietari davant del Saig, per expiració del contracte de lloguer o bé per impagament de rendes, i que s’indiqui si és la primera vegada que s’insta un desnonament contra el mateix arrendatari, basat en el mateix contracte. En ambdós casos, la formació política proposa que s’hauran d’indicar o bé la indemnització meritada per la indeguda ocupació de l’immoble més enllà del termini contractual, o bé les rendes impagades, així com qualsevol quantitat que resti en poder del propietari i que, eventualment, pogués ser compensada en la liquidació final.

En un altre ordre de les coses, Terceravia ha decidit, també, efectuar dues altres esmenes al Projecte de llei de modificació la Llei del Saig, pel que fa als articles relatius amb els embargaments de béns per sancions o impagaments, amb l’objectiu que, en aquests casos, el Saig sols pugui bloquejar la quantitat de l’ordre d’execució i no el compte bancari en la seva totalitat. Camp ha explicat que “s’ha pogut constatar que amb freqüència les ordres d’embargament del Saig comporten el bloqueig de la totalitat dels comptes de la persona executada, no quedant limitat aquest bloqueig ni quantitativament a l’import objecte d’execució, ni temporalment, fins que el Saig no efectua les comunicacions a les entitats bancàries del requeriment de traspàs al seu compte i de l’ordre d’aixecament de l’embargament”.

Etiquetes

Comentaris

Trending