Multes de 500 euros per no complir el confinament essent malalt o contacte

El Govern ha presentat el projecte aprovat, que modifica la Llei de seguretat pública i la general de Sanitat

Comentaris

Dos agents de policia en un control.
Dos agents de policia en un control.

Els ministres de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell i el de Salut, Joan Martínez Benazet han presentat el projecte de llei aprovat pel Govern, que modifica la Llei de seguretat pública i la Llei general de Sanitat. Es reforça la base jurídica dels mecanismes que es puguin decretar davant d'una situació excepcional com la de l'actual crisi sanitària.

La modificació preveu, entre d'altres, que el Govern pugui habilitar treballadors públics que no formen part del personal de Salut per inspeccionar i constatar infraccions i traslladar-ho al ministeri. Rossell ha destacat que la modificació de la Llei qualificada de seguretat pública "s'inclou la protecció de la salut pública".

En el projecte s'inclou que un agent podrà imposar en el moment una sanció lleu i això no elimina els terminis legals per recórrer la multa. El règim sancionador serà “molt més àgil”, amb la imposició de multes en el cas de faltes lleus, perquè es tramiten a través de Seguretat Pública. Les modificacions s'aplicaran ja el mes de desembre.

Les sancions per no complir el confinament - imposat per les autoritats sanitàries per ser positiu de Covid-19 o contacte d'un malalt- i les limitacions d'aforament en espais i locals serà de 500 euros i de 200 per no dur la mascareta. Així mateix, les accions que suposin un perill seran consideres com a greus i es podran sancionar amb import d'entre 1.001 i  20.000 euros. Les molt greus podran multar-se amb sancions de fins a 100.000 euros. Les sancions augmentaran quan algunes d'aquestes conductes siguin reincidents.

El text concreta les mesures preventives i de protecció que es poden adoptar en situacions d'emergència o de risc per a la salut pública (l'ús obligatori de mascaretes, el tancament i la limitació d'aforament de locals; la prohibició i la restricció d'activitats lúdiques, recreatives, esportives, comercials i econòmiques, i les restriccions a la mobilitat personal o a la circulació de mercaderies). També preveu la possibilitat d'aprovar la realització de proves diagnòstiques en centres públics o privats autoritzats a tal efecte, i el supòsit que persones privades diferents de les anteriors facin proves diagnòstiques als seus clients i usuaris.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending