Les dones al Principat obtenen de mitjana un terç menys d’ingressos que els homes

En aspectes com la participació política, l’escolarització o l’esperança de vida, la desigualtat de gènere és pràcticament imperceptible a Andorra

La diferència d'ingressos és notable.
La diferència d'ingressos és notable. ARXIU

Les dones obtenen, de mitjana a Andorra, gairebé un terç menys d’ingressos que els homes. Així, si les dones al Principat ingressen de mitjana 46.380 dòlars anuals, els homes arriben fins als 65.278. Es tracta, s’ha dit, d’una mitjana, atès que moltíssimes persones, del sexe que siguin, n arriben en absolut a aquestes xifres. La diferència, en tot cas, seria del 28,9%.

El percentatge en qüestió surt a partir de calcular la diferència entre l’ingrés nacional brut per càpita estimat entre homes i dones recollit pel departament d’Estadística en el marc d’un treball publicat aquest dijous per primer cop al Principat i que té a veure amb l’índex de desenvolupament humà. Les dades fan referència al 2019 i les que tenen a veure amb els ingressos forma part de l’índex de desigualtat de gènere. Excepte pel que fa als ingressos, la resta de capítols que s’analitzen no remarquen grans desigualtats, ans el contrari.

En el marc de l’esmentat índex de desenvolupament humà, una manera d’avaluar-lo és analitzar també una sèrie de factors que il·lustren el paper de la dona a la societat. Així, aquest índex mostra la pèrdua d’assoliments d’un país a causa de la desigualtat de gènere. Per obtenir aquest valor, es tenen en compte àmbits freqüentment influenciats pel gènere com són la salut reproductiva, la presència de la dona en càrrecs polítics així com el percentatge d’aquestes al món laboral d’un país. En concret, s’analitzen el ràtio de mortalitat maternal, la taxa de fecunditat en dones de 15 a 19 anys, el percentatge de dones al parlament, la població femenina amb estudis secundaris o superiors i la taxa d’activitat de dones al mercat laboral respecte als homes.

El baix grau de desigualtat de gènere mesurat segons aquest indicador no té un impacte significatiu en el desenvolupament humà del país

L’índex que obté Andorra amb les dades analitzades és de 0,016. Aquest valor fa que el país se situï en les primeres posicions del rànquing mundial. Això es tradueix en què el baix grau de desigualtat de gènere mesurat segons aquest indicador no té un impacte significatiu en el desenvolupament humà del país.

Un altre índex que també aporta informació sobre la desigualtat de gènere és el de desenvolupament per gènere (GDI, en anglès) que mesura la paritat entre dones i homes a la societat tenint en compte tres aspectes bàsics pel desenvolupament humà com són la salut, el coneixement i la qualitat de vida. Per obtenir aquest factor, es comparen tres àmbits: esperança de vida, els anys mitjans d’escolarització els anys esperats d’escolarització i l’ingrés nacional brut per càpita estimat entre homes i dones. La ràtio dona-home fa que els valors tendeixin a 1 quan més paritat hi ha a les condicions entre gèneres.

Al 2019, Andorra va obtenir un Índex GDI de 0,971; el que situa al país dins el grup amb una desviació absoluta de la paritat total del 2,94% i un grau mig-alt d’igualtat de gènere. El grau més alt de paritat s’assoleix amb un percentatge de desviació igual o inferior al 2,5%. Com en la majoria de països, i segons aquest índex, la desigualtat es concentra en els ingressos per càpita ja que en els altres indicadors la paritat és significativa.

Etiquetes

Comentaris (9)

Trending