Andorra es converteix en el 190è país membre del Fons Monetari internacional

L'ambaixadora als Estats Units, Elisenda Vives ha signat a Washington el conveni amb l'organisme financer

Comentaris

https://youtu.be/siqatT3ONn8

Andorra s'ha convertit aquest divendres, a Washington, en el 190 país membre del Fons Monetari Internacional (FMI. L''ambaixadora als Estats Units i a l'ONU, Elisenda Vives ha signat el conveni constitutiu de l'organisme financer.  L'adhesió permet millorar la reputació i homologació internacional del Principat, l’accés a assistència tècnica i formació en diferents temàtiques financeres i estadístiques i la possibilitat de tenir una font de finançament internacional més en cas de necessitat.

El procés ha durat 10 mesos quan normalment és d'un any.  Ha implicat un treball conjunt dels equips tècnics de l’FMI i del Govern. Aquests treballs han permès entre d’altres, fixar la quota corresponent a Andorra o el conjunt de dades estadístiques que haurà de facilitar el país.

El Principat fa anys que manté relacions amb l’FMI, però els contactes es van accentuar i accelerar arran de diversos factors: el dictamen, a finals de la darrera legislatura, de la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera del Consell General; i les recomanacions tant del Parlament Europeu en relació amb l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea que s’està negociant com de les agències de ràting.

Aquesta institució internacional va crear-se el 1945 per tal de promoure la cooperació monetària global, assegurar l'estabilitat financera, promoure l'ocupació i el creixement econòmic sostenible i reduir la pobresa. Actualment només hi ha cinc països al món que no en formaven part, entre ells Andorra.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending